KOBİ’lerin Üçte İkisi Dijital İşyerine Hazırlanıyor Ancak…

Avrupalı KOBİ’ler, dijital ve mobil teknolojileri işyerlerine entegre etmek istiyorlar, ancak aynı organizasyonların yarısından fazlasının bunu yapmak için uygun bir stratejiye sahip olmadığını gösteriyor.

Derin Öğrenme

Bir Hewlett Packard Enterprise şirketi olan Aruba, Avrupa genelinde 500’den fazla KOBİ üzerinde bir çalışma yaptı ve KOBİ’lerin üst yönetiminin yüzde 66’sının, bulut, uygulama ve mobil cihazların optimize edilmesine inandıklarını ortaya çıkardı, dolayısıyla Dijital İşyeri oluşturmak stratejik bir öncelik oluyor.  Buna rağmen, bütün organizasyonların yarısı (yüzde 50)  böyle bir stratejiyi uygulamak için öngörülebilir bir plana sahip değiller.

‘Avrupalı KOBİ’ler Dijital İşyerinden en iyi şekilde yararlanıyorlar mı?’, adlı araştırmanın önemli bulguları arasında şunlar da var:

  • KOBİ’lerin dörtte biri zaten dijitali düşünüyor: Katılımcıların yüzde 26’sı, gelecek yıl Dijital İşyerine yatırım yapmayı planlıyorlar.
  • Ancak güvenlik ve maliyet, kaygıları artırıyor: KOBİ’lerin yarısı (yüzde 50) veri güvenliğinin, organizasyonları ve Dijital İşyeri arasındaki önemli bir engel oluşturduğundan bahsediyor. Diğer yüzde 30’u ise maliyetin önemli bir sorun olduğuna inanıyor.
  • KOBİ’lerin yarısı mobil çalışmaya yöneliyor: Yüzde 30’u mobil işgücünü optimize etmek üzere tasarlanmış olan teknolojiye yatırım yaparken, yüzde 20’sinin de benzer satın almalar yapmak üzere planları var.
  • Finans ve Sağlık Hizmetleri, bir sonraki dijital KOBİ’leri oluşturabilir: Finans ve sağlık sektörlerinde çalışanların yüzde 80’i, Dijital İşyerinin organizasyonları açısından önemli olacağını düşünüyor.

Katılımcıların tamamında, mobil işyerine yatırım yapmanın bir numaralı nedeni, verimlilik, etkinlik ve esneklikte bir artışın olmasıyken, bunu verilere daha iyi erişim ve paylaşım ile ekip işbirliğinin geliştirilmesi gibi nedenler izliyor.

Finansal varlık yönetimi şirketi  Schroders UK’de Avrupa Pazarlama Müdürü olan Jeremy Lye şunları söylüyor:  “Yatırım yaptığımız daha gelişmiş dijital teknoloji ve analitik, müşterinin satın alma davranışlarını anlamamızı daha iyileştirdi. Herhangi bir yerden çalışma esnekliğine sahip olmak da çok önemli. Müşterilerimiz ülkenin çeşitli yerlerinde bulunuyorlar, satış elemanlarımız da onları şimdi ofislerinde ziyaret ediyorlar ve sanki ofislerindeymişcesine iş verilerine ulaşabiliyorlar. Bu, satış verimliliğini artırıyor ve müşteriler daha mutlu oluyorlar.”

Uzman iş ortaklığı fırsatı

Dijital İşyerinin faydalarını kullanmak için çalışmaya katılan KOBİ’ler, daha iyi güvenlik politikalarına ve iş için kullanılan bütün cihazların kontrol altında tutulması için BT departmanına olan ihtiyacı kabul ediyorlar. Bunun nasıl gerçekleştireceklerini öğrenmek için yüzde 85’i, yerel bir BT iş ortağına danışma eğilimindeler.

Uzman desteği arayışı, KOBİ’lerin meslektaşlarının, analist raporlarının veya Web aramalarının ötesinde, Dijital İşyeri yolunda gitmek için benimsemeyi planladığı bir numaralı strateji.

Aruba’da pazarlamadan sorumlu Başkan Yardımcısı olan Chris Kozu şöyle diyor: “Dijital İşyerini benimseyen KOBİ’lerin kazançları artıyor, ancak bir BT yöneticisinden, sınırlı bütçeleri ve güvenlik kaygıları ile üst yönetimin amaçlarını gerçekleştirmesini istemek oldukça zordur. Yerel BT iş ortakları, KOBİ’lerin bu zorlukların üstesinden gelmelerine yardım edebilen, böylece iş verimliliğini artıran, müşteri deneyimini geliştiren ve gelirlerin artmasını sağlayan dijital ve mobil teknolojilerin kurulumuna da yardımcı olan güvenilir danışmanlar olma konusunda büyük bir fırsata sahipler.”