İşitme Kaybına Çözüm Getiren Teknolojiler

Kişinin genel refahında belirleyici bir rol üstlenen işitme duyumuz; fiziksel, bilişsel ve duygusal sağlık ile doğrudan bağlantılı olduğundan sesleri işitmenin çok daha ötesinde bir anlama sahip. Hayatın içinde kalabilmeyi sağlayan kaliteli işitme, çeşitli sebeplere bağlı olarak sekteye uğradığında ise kişi sadece duyma yetisini kaybetmekle kalmıyor, aynı zamanda hayatın içinden de kopmaya başlıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün hazırladığı rapora göre; dünyada 32 milyonu çocuk olmak üzere 360 milyon insan işitme kaybı yaşıyor, Türkiye’de ise bu rakam 2,2 milyon kişiyi buluyor. İnsanların duymasına ve seslerini duyurmalarına yardımcı olma misyonuyla hareket eden Cochlear ise bireylerin eksiksiz bir yaşam sürmeleri adına işitme yetisini geri kazandıran inovatif teknolojiler sunuyor.

Sesleri duymanın hayatı duymak olduğu dünyamızda birçok kişi işitme kaybı sorunu ile karşı karşıya kalabiliyor. İşitme kaybına erken ve doğru müdahale yapılmadığında ise bireylerde sosyal aktivitede azalma ve sosyal izolasyon görülüyor, bu da dışlanmışlık hissine yol açarak bireyin yaşam kalitesini düşürüyor. Türkiye’nin doğuştan işitme kayıplarının en çok görüldüğü ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Cochlear Türkiye Genel Müdürü Gül Erden, çocuklardan yetişkinlere her yaştan insanın hayatını zorlaştıran işitme kaybının çözümsüz olmadığının ve kullanılan yöntemlerin ülkemizde devlet güvencesiyle geri ödeme kapsamında olduğunun altını çizdi.

Koklear implant, işitme performansını artırarak yaşam kalitesini yükseltiyor

Sosyal yaşamı olumsuz etkileyen, hatta başka hastalıklara neden olabilen işitme kaybının giderilmesi için uygulanabilecek yeni teknolojileri toplumsal bir kazanım olarak değerlendirdiklerini ifade eden Gül Erden; “Hayattan sesleri aldığınızda geriye ne kalır? En sevdiklerimizin sesi, güzel bir şarkının tınıları, kuşların gökyüzüne bıraktığı cıvıltılar, belki bebeğinizin ilk sözcükleri… Ses, hayattır; işte bu yüzden işitme sağlığı konusunda hayati adımlar atıyor, insanların bugün, yarın ve her zaman duyabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada geliştirdiğimiz implante edilebilir işitme çözümlerimizle ileri ve çok ileri derecede işitme kaybı olan bireylerde hem işitme performansını hem de yaşam kalitesini artıracak pozitif sonuçlar sunmaya yardımcı oluyoruz” dedi.

İleri derecedeki işitme kayıplarında en etkili çözüm koklear implant

Ülkemizde her yıl yaklaşık 3 bin 900 bebeğin doğuştan işitme kaybı ile dünyaya geldiğini belirten Erden; “Dünya Sağlık Örgütü’nün hazırladığı rapora göre; dünyada 32 milyonu çocuk olmak üzere 360 milyon insan işitme kaybı yaşıyor. Türkiye’de ise bu rakam 2,2 milyon kişiye ulaşıyor. Dünyada ve Türkiye’de işitme kaybının çözümü hafif ve orta kayıplarda işitme cihazı kullanmak, ileri ve çok ileri derecedeki kayıplarda ise koklear implanttır. Özellikle yeni doğanlarda görülen işitme kaybı ve işitmesini yavaş yavaş ya da ani şekilde kaybeden kişiler için koklear implant etkin bir çözüm sunuyor. Böylece birey sosyal hayatın sürekli içerisinde yer alarak örgün eğitim ve üniversite hayatını sağlıklı ve verimli bir şekilde sürdürebilme, mesleki kariyerini devam ettirebilme ve sosyal hayatın içine dahil olabilme fırsatına sahip oluyor. Kısacası her yaştan insanın hayatını zorlaştıran işitme kaybının çözümsüz olmadığının ve kullanılan en temel yöntem olan koklear implantasyonun ülkemizde devlet güvencesiyle geri ödeme kapsamında olduğunun altını çizmek isterim” diye konuştu.

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?