Intel, 2040 Yılına Kadar Net Sıfır Sera Gazı Emisyonu Taahhüt Ediyor

Intel’in planı, iklim değişikliğiyle mücadelede değer zinciri ayak izini küçültmek ve endüstri çapında harekete geçilmesine zemin hazırlamak için hedefler belirliyor.

Getirdiği Yenilikler: Intel Corporation bugün, doğrudan ve dolaylı sera gazı emisyonlarını daha da azaltma ve daha sürdürülebilir teknoloji çözümleri geliştirme planlarını açıkladı. Şirket; küresel operasyonlarında 2040 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşacağını, enerji verimliliğini artıracağını ve Intel ürünleri ve platformlarının karbon ayak izini belirli hedeflerle azaltacağını ve tüm teknoloji ekosisteminin sera gazı ayak izini azaltan çözümler oluşturmak için müşteriler ve endüstri ortakları ile ortak çalışmalar yürüteceğini taahhüt etti.

“İklim değişikliğinin etkisi, acil bir küresel tehdit teşkil ediyor. Gezegenimizi korumak için acilen harekete geçmemiz ve dünyanın işleyiş biçimi hakkında yeni fikirler geliştirmemiz gerekiyor. Dünyanın lider yarı iletken tasarım ve üretim şirketlerinden biri olan Intel, hem kendi operasyonlarında fark yaratabileceği hem de müşterilerin, ortakların ve tüm değer zincirinin de anlamlı adımlar atmasını kolaylaştıracak bir şekilde açılım yapabileceği benzersiz bir konumda bulunuyor.”
Intel İcra Kurulu Başkanı Pat Gelsinger

Intel’in Küresel Operasyonları İçin Anlamı: Intel, 2040 yılına kadar operasyonlarının genelinde, yani 1. ve 2. Alan emisyonlarında, net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşmayı taahhüt ediyor. Intel, uluslararası standartlara ve iklim bilimine uygun bir şekilde emisyonlarını aktif bir şekilde azaltmaya öncelik veriyor. Şirket hedefine ulaşmak için, güvenilir karbon dengelemelerini ancak diğer seçenekler tükenirse kullanacak.

Intel, bu iddialı hedefe ulaşmak üzere 2030 için aşağıdaki ara kilometre taşlarını belirledi:
• Tüm küresel operasyonlarında yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımına ulaşmak;
• Toplam 4 milyar kilowatt saat enerji tasarrufuna ulaşmak üzere, tesislerindeki enerji tasarrufu için yaklaşık 300 milyon dolar yatırım yapmak;
• ABD, Avrupa ve Asya’da yakın zamanda duyurulan yatırımlar dahil olmak üzere, U.S. Green Building Council LEED programı standartlarını karşılayacak yeni fabrikalar ve tesisler kurmak;
• Küresel ısınma potansiyeli daha düşük olan daha çevre dostu kimyasalları belirlemek ve yeni hafifletici ekipmanlar geliştirmek için endüstri çapında bir Ar-Ge girişimi başlatmak.

Bu hedefler, Intel’in RISE stratejisi gibi sürdürülebilir iş uygulamalarını hayata geçirme kararlılığını güçlendiriyor. Intel, yaptığı yatırımlar ve aldığı önlemler sayesinde, geçtiğimiz on yılda toplam sera gazı emisyonlarını yüzde 75 oranında azalttı.

“Intel, on yıllardır sürdürülebilirlikteki liderliğini koruyor. Liderlik, sorumluluğu beraberinde getirir. Şimdi de çıtayı yükseltiyor ve 2040 yılına kadar tüm operasyonlarımızda net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşacağımız heyecan verici bir çağa giriyoruz,” diye belirten Intel Başkan Yardımcısı ve Küresel Operasyonlar Baş Direktörü Keyvan Esfarjani, sözlerine şöyle devam ediyor: “Bu, önemli bir inovasyon ve yatırım gerektiriyor fakat, ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız ve bu kritik misyonu yerine getirmek için endüstri ile birlikte çalışacağız.”

Intel’in 3. Alan Emisyonları İçin Anlamı: Intel, iklimin 3. Alan emisyonları olarak da bilinen yukarıya yönelik ve aşağıya yönelik değer zincirinin bütünü üzerindeki etkileriyle mücadele edeceğini de taahhüt ediyor. Intel’in 3. Alan stratejisi, genel emisyonları azaltacak agresif adımları atmak için tedarikçiler ve müşterilerle ortak çalışmalar yürütmeye odaklanıyor.

Intel’in Tedarik Zinciri İçin Anlamı: Intel, net sıfır sera gazı emisyonlu bir yarı iletken üretimi değer zincirine geçişi desteklemek için iyileştirme yapılması gereken alanları belirlemek üzere tedarikçileriyle aktif bir şekilde çalışıyor. Tedarikçilerin enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına daha çok odaklanmasını sağlamak, kimyasal verimlilik ve kaynak verimliliğini artırmak ve farklı endüstriler arasındaki konsorsiyumlara liderlik etmek, iyileştirilecek bu alanlar arasında. Intel süreci hızlandırmak amacıyla, tedarikçilerle ortak çalışmalar yürüterek, yaptığı yatırımlar ve aldığı önlemlerle tedarik zinciri sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar en az %30 azaltmakta kararlı.

Intel’in Ürünleri İçin Anlamı: Intel, müşterilerin sürdürülebilirlik hedeflerini desteklemek ve 3. Alan ürün kullanımı sera gazı emisyonlarını azaltmak için ürünlerinin enerji verimliliğini artıracak ve pazarın talep ettiği performans iyileştirmelerini yapmaya devam edecek. Intel yeni bir hedef daha belirledi: Sonraki nesil CPU-GPU’su Falcon Shores için watt başına performansı beş kat artıracak. Şirket, 2030 yılında istemci ve sunucu mikro işlemcilerinde ürün enerji verimliliğini 10 kat artırma hedefine ulaşma çabalarını da sürdürüyor,

Müşterilerin platform karbon emisyonlarını azaltmasına yardımcı olmak için, Intel inovasyonu şu alanlara yayıyor:
• Tüm dahili bileşenlerin, ana kartların boyutunu küçültecek şekilde yerleşimi, seçimi ve modülerliği;
• Toplam güç tüketimini önemli ölçüde azaltmak için sistem enerji verimliliği ve ekran verimliliği artışlarını sürdürme;
• Geri dönüşümde malzemeler ve bileşenlerin ayrılmasına yardımcı olmak ve toplam elektronik atıkları azaltmak için biyolojik kökenli baskılı devre kartlarının kullanımı.

Intel ayrıca, 2030 yılına kadar istemci form faktörleri için referans platform tasarımlarıyla ilgili emisyonları yüzde 30 ya da daha fazla azaltmayı da hedefliyor. Bu çabalar, sürdürülebilir PC tasarımı için gelecekte doğacak olanakları sergilemek üzere Intel ortaklığında geliştirilen Dell’in Concept Luna prototip cihazı ile şekilleniyor.

Daha Sürdürülebilir Çözümler Oluşturmak Hakkında: Intel, daha verimli bir şekilde çalışıp daha az enerji kullanırken, katlanarak artan bilgi işlem gücü ihtiyacını karşılayan çözümler oluşturmak için yüzlerce müşteri ve endüstri ortağı ile işbirliği yapıyor. Örneğin Intel, bulut ve iletişim hizmeti sağlayıcıları genelindeki veri merkezlerine yönelik daldırarak soğutma pilot dağıtımlarını başlatmak için Submer gibi şirketlerle ortak çalışmalar yürütüyor. Bu, daldırarak soğutma yoluyla ısı geri kazanımı ve yeniden kullanımı gibi yeni ilkeleri içeriyor.

Yenilenebilir enerjiye erişimi artırmak, küresel sera gazı emisyonlarını azaltmanın son derece önemli bir adımı. Intel, değişen enerji tüketimi ihtiyaçları ve kaynaklarına uyum sağlayabilen daha akıllı bir şebeke oluşturmak için, mevcut enerji şebekesi altyapısına entegre edilebilecek bir çözüm geliştirdi. Intel ve dünyanın en büyük güç operatörlerinden bazıları, enerji şebekesi trafo merkezlerini modernize etmek ve yenilenebilir enerji kaynaklarını daha iyi bir şekilde desteklemek için Edge for Smart Secondary Substations Alliance’ı (Akıllı Tali Trafo Merkezleri İçin Birlik) kurdu. Fransa’nın en büyük şebeke operatörü olan Enedis, 800.000’den fazla tali trafo merkezini ağ genelinde gerçek zamanlı kontrol sağlayan çözümlerle yükseltmek için kısa bir süre önce bu birliğe katıldı.

Intel’in programlanabilir donanımları ve açık yazılımları, müşteriler için daha çevre dostu çözümler sağlayan yetenekler de sunuyor. Örneğin Japon telekomünikasyon operatörü KDDI, 5G iletişim tesislerinin bulunduğu veri merkezinde Intel® Xeon® Ölçeklenebilir işlemcileri ve Intel’in kapsamlı güç yönetimi ve yapay zekâ yeteneklerini kullanarak gerçekleştirdiği bir denemede toplam güç tüketimini %20 oranında azaltmayı başardı ve gücü talebe göre ölçeklendirme yeteneğini kazandı.

Etiketler: , ,

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?