İnovasyonun Gelişmesi İçin 9 İpucu

Dassault Systèmes İnovasyon Müdürü ve 3DEXPERIENCE Laboratuvarı Direktörü Frédéric Vacher, iş dünyasına ilham veren, destekleyen ve sermaye sağlayan inovasyonu değerlendirirken, inovasyonun gelişmesi için 9 ipucunu açıkladı.

İnovasyon birçok şekil alabilir. Fosil yakıt benzeri kaynakları temel alan elektrikli otomobillerin geliştirilmesinde olduğu gibi kademeli olabilir. Yeni bir paradigmanın var olan bir düzenin yerini aldığı Uber ya da Airbnb’de olduğu gibi yıkıcı olabilir. Yeni teknolojilerin kullanıldığı iPhone veya Dyson ürünlerinde olduğu gibi çığır açıcı da olabilir. İnovasyon bir şirketin içinde veya dışında oluşabilir ve ürünlere, hizmetlere, süreçlere, iş modellerine ve hatta tüm şehirlere uygulanabilir. Yeni bilimler ve grafen gibi materyaller ve katmanlı üretim ve 3D baskı gibi süreçler de, malzeme veya malların fiyatında değişiklikler getiren bir inovasyona dönüşebilir.

İnovasyon yapabilmek için, insanların bir araya gelmesi gerekir-çünkü birkaç durum dışında – inovasyon işbirliğinden doğar. Bu, Henry Ford tarafından “Herkes birlikte ilerliyorsa, başarı kendiliğinden gelir.” ifadesiyle düzgün bir şekilde özetlenmiştir.

Dassault Systèmes İnovasyon Müdürü ve 3DEXPERIENCE Laboratuvarı Direktörü Frédéric Vacher’e göre, inovasyonun gelişmesi İçin 9 ipucu şu şekilde;

1. Kurumunuzdaki farklı inovasyon türlerinin kaynaklarını düşünün
2. Birleşik bir işletme platformu aracılığıyla yeni fikirleri ortaya çıkarmak için insanları, becerileri ve bilgiyi bir araya getirin.
3. İşletmenin tüm bölümlerindeki yenilikçi konseptleri yakalayın.
4. İyi fikirler zamana bağlı olabilir; bunları gelecekte kullanmak üzere kaydedip saklayabilirsiniz.
5. Departmanlar arasındaki bariyerleri yıkın.
6. Doğru teknolojiyi kullanarak kolektif zekayı teşvik edin ve yönetin.
7. İnsanları güçlendirin ve hatalardan öğrenmeyi teşvik edin.
8. İnsanların fikirleri birlikte keşfetmeleri için güvenli bir sosyal ve kapsayıcı dijital topluluk oluşturun.
9. Yönetimin, inovasyon yapabilmeleri için insanlara zaman yaratması gerekir.

Deneyimsel Düşünce: İnovasyon İçin Platform Yaklaşımı

İnsanların bir araya gelmesiyle inovasyonun ortaya çıkmasının nedeni, bir fikriniz olduğunda aynı fikre sahip başka birinin de olma ihtimalidir. Bir organizasyonda, farklı insanların ve onların müşterek fikirlerinin ayrılmış olması verimsizlik nedenidir. Ancak, örneğin, evrensel olarak erişilebilir ve şirket genelinde uygulanan 3DEXPERIENCE platformunu kullanarak bir araya geldiklerinde, verimlilik ortaya çıkar ve departmanlar arası işbirliği oluşur. Dijitalleştirmenin bu şekilde uygulanması, önceden ayrılmış olarak bulunan enformasyon ve bilgi silolarının kullanılabilir hale gelmesi ve departmanlar ve insanlar arasındaki engellerin kaldırılması anlamına gelir. Bu durum, yeni fikirlere yol açar ve farklı zihinlerin ve becerilerin veri ve fikirleri paylaşarak birlikte çalışmalarına fırsat verir. Daha azıyla daha çok şey yapmamız gerekiyor çünkü kaynaklar sonsuz değil. Bu nedenle, sadece hayatta kalmak için değil, gelişmek için de inovasyon yapmalıyız.

Şirketlerin yenilikçi olabilmeleri için gerekli teknolojik kaynaklar mevcuttur, ancak çoğu durumda yönetimler geride bırakılmıştır. İhtiyaç duyulan şey, herkesin kolektif zekaya erişimini sağlayacak bir platform ve pazar yeri yaklaşımıdır – CEO’dan stajyerlere kadar herkesin prototiplendirme makineleri gibi donanım kaynaklarına erişim elde edeceği bir yaklaşım. Yönetim yapılarının değişmesi gerekmez, ancak yöneticiler yeni bulunan yeteneklerin keşfedilmesini, bulunabilirliğini, geliştirilmesini ve beslenerek iyileştirilmesini kabul etmek zorundadır. Bu açıdan İK departmanları, insanların katkı sağlayabileceklerine inandıkları projelere katılmalarını kolaylaştırmada önemli bir rol oynayabilir.

Yönetimin rolü, heyecan ve yeteneklerin farkına vararak ve projeleri onaylayarak bu durumdan yararlanmaktır. İşbirlikçi inovasyonu barındıran tek bir kurumsal platformun uygulanması, yöneticilerin, insanlara ilham veren ve potansiyeli gösteren tartışmalara katılmalarını ve kaynak fikirlerini görmelerini sağlar. Bu şekilde çalışmak, yeni fikirlerin şirketler içinde geçerli bir nakit haline gelmesi anlamına gelir ve bu da işletmelerin ileride olmasını, çözüm üretmesini ve rekabet avantajı elde etmesini sağlar. Aynı zamanda, insanları güçlendirerek onlara proaktif olarak meydan okumaya muktedir olduklarının farkına varılması fırsatını sunarken, bir yandan da bulundukları pozisyona ve bir bütün olarak işletmeye daha fazla katma değer sağlamalarına hizmet eder.

Dalga Etkisi

Dijital ilerlemelere paralel olarak, şirketlerin prototipleri hızlı ve düşük maliyetle üretmelerini sağlayan 3D baskı gibi diğer teknolojik ilerlemeler de hızla gelişmektedir. Bunun nedeni, hiçbir aracın gerekmemesi ve 3D olarak basılmış prototiplerin fikirleri geliştirmek ve fiziksel özellikleri test etmek için kullanılabilmesidir. Bu, ‘ilk seferinde yanlış yapmanın’ olumsuz bir sonuca sahip olmadığı, aksine insanların neyin işe yarayıp neyin işe yaramayacağını anlamalarına yardımcı olarak inovasyona olumlu bir destek olduğu başka bir örnektir. İnovasyonun bu seviyede yapılabilmesinin anahtarı, fikir aşamasından prototiplendirmeye ve sanayileştirmeye kadar dijital sürekliliğin sağlanmasıdır.

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?