HPE Bulut Deneyimini Her Yere Taşıyor

HPE’nin hizmet modeliyle sunduğu yazılım platformu GreenLake Central, portal ve operasyon yönetim konsolu sayesinde kurumların hibrit buluttaki varlıklarını çalıştırmalarına, yönetmelerine ve optimize etmelerine yardımcı oluyor. Endüstri lideri HPE GreenLake çözümü üzerine inşa edilen yeni platform, riski ve maliyeti düşürmenin yanı sıra çeşitliliği, kontrolü, kolaylığı ve hızı artırıyor.

Hewlett Packard Enterprise (HPE), uçtan-buluta tüm portföyünü servis olarak sunma stratejisinde önemli bir dönüm noktası olan HPE GreenLake Central’ı duyurdu. Gelişmiş bir yazılım platformu olan HPE GreenLake Central, tüm hibrit bulut varlıklarının işletilmesini, yönetimini ve optimizasyonunu sağlayan operasyonel yönetim konsolu sayesinde müşterilerinin tüm uygulamaları ve verileri arasında kesintisiz bir bulut deneyimi yaşamalarına yardımcı oluyor.

HPE GreenLake Central, Enterprise Next‘in de katıldığı HPE Discover More Munich etkinliğinin ana oturum konuşmasında HPE Başkanı ve CEO’su Antonio Neri tarafından duyuruldu.

HPE’nin pazar lideri konumundaki servisi HPE GreenLake’in başarı ivmesi üzerine kurulan HPE GreenLake Central, müşterilere genel bulut, özel bulut, veri merkezi ve uçlardaki iş yükleri arasında kolay ve bütünleşik bir dijital deneyim sunuyor. Platform, müşterilere daha fazla seçenek ve kontrol sunarak maliyet ve riskleri azaltıyor. Böylece işle ilgili hedeflere daha hızlı ulaşmalarını sağlıyor.

Yeni uygulamaların bulut eşliğinde daha hızlı yaygınlaştırılması vaadine rağmen, şirketlerin dijital dönüşüm çabaları karmaşık, maliyetli ve yavaş ilerleyen süreçlere dönüştü. Buna ek olarak günümüzde uygulamaların ve verilerin önemli bir bölümü halen veri merkezinde saklanıyor. Ayrıca uçlardaki uygulamalarda da önemli miktarda veri birikiyor. Sonuç olarak kurumlar hibrit ortamlarında silolara ayrılmış, bütünlüğü olmayan bir deneyimle karşı karşıya kalıyor. Bu da kontrolü ve görünürlüğü azaltarak maliyeti ve riski artırıyor.

HPE GreenLake Central yazılım platformu, tüm hibrit BT ortamları için tek bir noktadan entegre yönetim olanağı sunarak tüm bu sorunları ortadan kaldırıyor. Ayrıca tüm dijital dönüşüm projelerinin takip ve yönetiminin tek bir operasyonel konsol üzerinden yapılabilmesini sağlıyor. Platform böylece kurumlara uygulamalarını geliştirmek için hangi araçları kullanacakları, iş yüklerini ve verilerini nerede ve nasıl dağıtacakları konusunda özgürce seçim olanağı tanırken, ücretlendirme kullanıma bağlı olarak gerçekleştiriliyor.

HPE GreenLake Central’ın daha iyi iş sonuçlarına ulaşmak isteyen kurum ve organizasyonlardaki farklı birimler için sunduğu güçlü özellikler şöyle sıralanıyor:

CIO – tek bir kontrol merkezi ve operasyonel yönetim konsolu sayesinde organizasyondaki tüm hibrit bulut varlıklarını yeniden kontrol altına alarak kurumun diğer birimlerine paylaştırma gücüne kavuşuyor. Ayrıca tüm bunlara güvenlik, kapasite, maliyet, uyumluluk ve kaynak kullanımı gibi kıstaslara bağlı olarak puan verip verimli olmayan noktalarda önlem alabiliyor. HPE GreenLake Central, kurum içi ortamlarda self servis deneyimi sunarak CIO’ların ihtiyaç duyduğu kontrol ve görünürlüğü sağlıyor. Böylece inovasyon ve stratejiye odaklanmalarına, hibrit bulutun kontrolünü yeniden ellerine almalarına olanak sağlıyor.

Geliştiriciler – basit bir “işaretle, tıkla, al” platformuna, kullanıma bağlı ödeme modeliyle erişerek, kodlarını altyapıya dair herhangi bir endişe duymadan kolayca yazabiliyor, yayınlayabiliyor ve dağıtabiliyor. Bu platform aracılığıyla HPE ve iş ortaklarının sunduğu geniş kullanım araçlarına ve servis portföyüne erişebilen geliştiriciler, uygulamalarını hızla tasarlayabilecekleri ve oluşturabilecekleri bir atölyeye kavuşuyor.

CFO – hibrit BT yapısında kullanılan teknoloji giderlerini gerçek zamanlı olarak görebiliyor; genel ve özel bulutta, veri merkezinde ve uçlarda iş birimlerinin, takımların ve kullanıcıların kullanımını takip edebiliyor. HPE GreenLake Central finans yöneticilerine giderleri kontrol altında tutabilmeleri için benzersiz bir görünürlük sunuyor ve işlerin bütçe dahilinde yapılmasını sağlıyor.

Yasal uyumluluk ve güvenlik –kurumun hibrit BT varlığının yönetişim ve güvenlik durumu ortak ve bütünleşik bir bakış açısına kavuşuyor. Kullanıcılar ana performans göstergelerinin yer aldığı raporlama sistemi aracılığıyla riskleri tanımlayabiliyor, şirket ve endüstri düzenlemelerine uyumu sağlamak için 1.000’den fazla kontrolden yararlanarak harekete geçebiliyor. Risk ve başarısızlıkların tespit edilmesi ve önlem alınması kolaylaşıyor, kapsamlı raporlar sayesinde denetimlerin gerçekleştirilmesi için gereken süre önemli oranda azalıyor.
Tüm kullanıcılar – uçlardan buluta kadar tüm iş yüklerinde kesintisiz bulut erişimine sahip olmanın kolaylığından faydalanıyor.

Antonio Neri, konuyla ilgili şunları söylüyor: “HPE GreenLake Central, hibrit BT’deki oyunu değiştiren dönüştürücü bir platformdur ”diyor. “Bu çözümle şirketteki her kullanıcıyı, organizasyonlarını yürütebilecekleri ve güçlü iş sonuçları elde edecekleri benzersiz bir konsol ile buluşturuyoruz. Artık CIO’lar stratejik servis brokeri olarak çalışabiliyorlar ve herkes tutarlı bir bulut deneyiminden yararlanabiliyor. Bu da daha düşük maliyet ve riskler eşliğinde daha fazla seçenek, kontrol, kolaylık ve hız sağlıyor.”

Yapılan duyuru HPE GreenLake platformuna ivme kazandırırken, HPE’nin 2022’ye kadar tüm portföyünü hizmet olarak sunma konusundaki taahhüdünü devam ettiriyor. HPE, geleneksel BT sağlayıcılardan farklı olarak BT varlıklarını hizmet olarak sunma konusunda öncülük ediyor. HPE GreenLake’in sunduğu benzersiz ölçümleme, maliyet kontrolü, yazılım IP’si ve HPE Finansal Hizmetler tarafından desteklenmesi, rakiplerin erişemeyeceği farklılaştırılmış bir çözüm sunmasını sağlıyor.

HPE Türkiye Pointnext Servisleri Ülke Direktörü Murat Baysal: “HPE olarak bulutun bir varış noktası değil, bir deneyim olduğunu söylüyoruz. HPE GreenLake Central ile kullanıcılara bulut deneyimini tek bir konsol üzerinden birkaç adımda onların belirlediği ortamda ve kontrolünde tüm uygulama ve verilerine sunuyoruz.”

HPE GreenLake, bu yıl eklenen 160 yeni müşteri dahil olmak üzere dünya çapındaki 740’tan fazla müşterisiyle HPE’deki en hızlı büyüyen iş birimlerinden biri oldu. Ek olarak HPE, bu çözümü müşterilerine ulaştırmak için dünya geneline yayılmış benzersiz bir iş ortağı ağına sahip. Kanal yapısı 2019 yılında HPE GreenLake için iki kat daha fazla talep yarattı.