Finans ve İK Yöneticileri Dijital Değişimi Şekillendiriyor

Oracle ve “MIT Technology Review”ın yeni araştırması, finans, İK ve BT’nin rolleri birbiriyle daha bağlantılı bir kuruluşun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gelişirken bulut otomasyonunun insani etkenlerini de ortaya çıkartıyor.   

Kuruluşların rekabetçi bir pazar yerinde gelişip büyüyebilmelerine yardımcı olmak için Oracle ve MIT Technology Review, bütünleşik bir bulut kullanımı için finans ve insan kaynakları (İK) ekipleri arasındaki işbirliğinin önemini vurgulayan yeni bir araştırmayı yayınladı. Finans ve İK: Bulutun Yeni Güç Ortaklığı adlı bu araştırma, bulut teknolojisi ile sunulan finans ve İK bilgilerine yönelik bütüncül bir bakış açısının kuruluşlara süregelen değişimi daha iyi nasıl yönetme imkanı sunduğunu ana hatlarıyla açıklıyor.  

700 üst düzey yöneticinin ve finans, İK ve BT yöneticilerinin katıldığı ve tüm dünyada düzenlenen araştırmada ortak bir finans ve İK bulut sisteminin, buluta dönüşüm çalışmalarının başarılı olmasında kritik bir bileşen olduğunu ortaya koyuyor. Kurumsal kaynak planlama (ERP) ve insan kaynakları yönetimi (HCM) sistemlerinin entegrasyonunun sağladığı faydalar arasında bütçeleme amaçları doğrultusunda çalışanların maliyetlerinin daha kolay bir şekilde takip edilmesi ve öngörülmesi de yer alıyor. Ayrıca katılımcıların yüzde 37’sinin bulutu verileri paylaşma şeklini iyileştirmek amacıyla kullandıklarını belirttiği araştırmaya göre entegre HCM ve ERP bulut sistemleri, departmanlar arasındaki işbirliğini de iyileştiriyor.

Araştırma sonucunda hazırlanan rapor, çalışanların değişime ayak uydurabilmelerinin kritik önemini vurgularken başarılı bir bulut uygulamasının ardındaki insani faktörleri ortaya koyuyor. Bulutu tamamen kuran kuruluşların neredeyse yarısı (yüzde 46), kuruluşu yeniden şekillendirme veya yeniden boyutlandırma yetkinliklerinin önemli ölçüde arttığını gördüklerini söylerken araştırmaya katılan üst düzey yöneticilerin yüzde 47’si de aynı cevabı veriyor.

Verimlilik açısından sağlanan faydalar da oldukça önemli. Katılımcıların yaklaşık üçte biri (yüzde 31), buluta geçiş neticesinde departmanları bünyesindeki manüel işlere daha az zaman ayırdıklarını ve süreçlerin otomatik hale getirilmesinin daha stratejik önceliklere daha fazla zaman ayırabilmelerini sağladığını söylüyor.

 “Finans ve İK stratejik organizasyonel dönüşüme daha fazla liderlik ederken yapılan yatırımın getirisi sadece kuruluşun finans alanında elde ettiği tasarruflardan değil aynı zamanda İK’nın ve finansın buluttan elde ettikleri yeni bilgiler ve görünürlükten de kaynaklanıyor. Herhangi bir şirketin başarısının merkezinde insanlar yer alır ve finans ve İK yöneticilerinin bulut dönüşümü girişimlerinde öncülük etmelerinin nedeni de bu” diyor Oracle Türkiye Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Filiz Doğan.“Ayrıca departmanlar arasında artan işbirliği, kuruluşların gelecekteki değişimleri de yönetebilmelerine imkan sağlarken kuruluşun geri kalanının buluta geçişi için takip edebilecekleri bir yol haritası da hazırlıyor.”

Araştırma ayrıca arka ofis sistemlerini birbirine giderek daha fazla bağlarken fonksiyonlar ve bireysel roller arasındaki çizginin daha da bulanıklaştığını gösteriyor:

·         Artan İşbirliği: Finans ve İK profesyonellerinin yüzde 46’sı, eksiksiz bulut kurulumu sayesinde departmanları arasındaki işbirliğinin önemli ölçüde arttığını söylerken yaklaşık yarısı da önümüzdeki iki yıl içinde önemli bir iyileşme bekliyor.

o   Buna BT de dahil. Araştırmaya katılan üst düzey yöneticilerin yüzde 52’si, BT, İK ve finans arasındaki ilişkinin, buluta geçiş sonrasında beklenenden de daha iyi düzeyde olduğunu söylüyor.

·         Şirket İçi Geçişler: İK ve finans profesyonellerinin yeni rolleri gereğince verilerle ve bulutla daha yakından çalışmaları gerektiğinden işletmelerin yüzde 43’ü, çalışanların yeni teknolojilerden faydalanabilmesine yardımcı olmak için bu departmanlara BT çalışanlarını da katmayı planlıyor.

·         Yeni Beceri Grupları: Katılımcıların iyileştirmeyi istediklerini ifade ettiği beceriler arasında şunlar yer alıyor:

o   Yüzde 40’ının halihazırda önemli bir sorun olarak gördüğü Zaman Yönetimi

o   Aktif öğrenme

o   Sorun çözme, matematiksel muhakeme ve analitik beceriler

o   BT bölümleri de değişiyor. Araştırmaya katılan üst düzey yöneticilerin yüzde 56’sına göre buluta geçiş sonrasında BT, yenilik üretme konusunda önemli bir iyileşme kaydetmiş durumda.

Oracle Türkiye Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Filiz Doğan’a göre: “Kuruluşlar teknolojik değişimler arasında dolaşırken üst düzey yöneticilerin, çalışanlara kendi iş zekalarını geliştirebilecek imkanları sağlaması kritik bir önemdedir. Birçok işletme bunun farkında ve katılımcıların yüzde 42’sinin ekiplerine klasik arka ofis rollerinden sıyrılmalarına yardımcı olacak yönetim becerilerini kazandırmayı planladıklarını söylemesi de oldukça heyecan verici. Finans ve İK’nın buluta geçişinden öğrenilenler nihayetinde kuruluşların tümüne yayılacak ve bir sonraki değişimi şekillendirebilecek.”

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?