Daikin, Herkesi İklim Kriziyle Mücadeleye Çağırıyor

Çevreci buluşları ve stratejileriyle iklimlendirme sektörüne öncülük eden Daikin, WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı)’nın iklim krizine dikkat çekmek amacıyla her yıl düzenlediği küresel etkinlik “Dünya Saati”ne bu yıl ‘elçi’ sponsor olarak destek verdi. 27 Mart Cumartesi akşamı 20.30-21.30 saatleri arasında gerçekleşen ve dünya üzerinde milyonlarca kişinin katıldığı kampanya ile bireylerin 1 saat boyunca evlerindeki ışıkları kapatarak katkı vermesi amaçlandı. Kurum kültürünün önemli bir parçası olarak gördüğü ‘çevre’ faktörüyle tümüyle örtüşen bu kampanyaya ‘elçi’ sponsorlukla destek veren Daikin, Çevre Vizyonu 2050 hedeflerinde 2050 yılında karbon emisyonunu net sıfıra indirmeyi amaçlıyor.

WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı)’nın doğal alanların ve türlerin yok oluşuna, iklim krizine dikkat çekmek amacıyla her yıl Mart ayının son cumartesi günü dünya kamuoyuna çağrıda bulunarak gerçekleştirdiği küresel bir etkinlik olan “Dünya Saati”, bu yıl tüm dünyada, 27 Mart Cumartesi akşamı 20.30-21.30 saatleri arasında yapıldı. Ülkemizde, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)’nın öncülük ettiği “Dünya Saati” etkinliğine ‘elçi’ sponsor olarak destek veren Daikin, bu konuda farkındalık yaratmaya devam edecek.

2030 yılında, iklim krizine dirençli bir gelecek için küresel sıcaklık artışını 1.5°C eşiğinde tutarak biyolojik çeşitliliğin devamına ve iklim krizine farkındalık yaratabilmeyi amaçlayan kampanya ile bireyler 1 saat boyunca evlerinin ışıklarını kapatarak ve sosyal medyayı takip ederek Dünya Saati’ne katılabildiler. Dünya Saati’ne buradan kayıt yaparak katılım sağlandı.

WWF’in 2007’den bu yana dünya çapında yürütmekte olduğu ve dünyanın en büyük çevre hareketi olarak kabul edilen “Dünya Saati” kampanyasına bu yıl ‘elçi’ sponsor olarak destek veren Daikin, iklimlendirme sektörünün çevre konusundaki savunucusu olarak biliniyor. Çevreye uygun geliştirdiği teknolojiler, ücretsiz olarak kullanıma açtığı patentlerle küresel ısınma konusunda büyük bir hassasiyet gösteren Daikin, bu büyük organizasyonda ‘elçi’ olmaktan gurur duyuyor.

Bilindiği gibi, 2015 yılında imzalanan ve bu yüzyılın ikinci yarısı için sera gazı emisyonlarının net sıfıra düşürülmesi ve küresel ısınmayı endüstri öncesi seviyelere kıyasla 2⁰C’den daha az ile sınırlama hedeflerini içeren Paris Anlaşması’na paralel olarak Daikin de sera gazı emisyonlarını 2050 yılına kadar net sıfıra düşürme hedefiyle 2018 yılında Çevre Vizyonu 2050’yi hayata geçirmişti. Bu bağlamda sera gazı emisyonlarının net sıfıra düşürülmesini; güvenli ve sağlıklı bir ortam sunmayı amaçlayan Daikin, bu hedeflere ulaşmak için orta vadeli 2030 hedeflerini formüle ederek ‘Fusion Stratejik Yönetim Planı’na dahil etmişti. Bu çerçevede ilerleyen Daikin, eylem planları halinde önlemler alıyor ve uygulamaya koyuyor. Bu uygulamaların en önemlilerinden biri de iklimlendirme sektöründe kullanılan ve çevreye zarar veren gazlar yerine R32 gazın tüm sektörde kullanılması için bu gazın patentlerini ücretsiz olarak tüm üretici firmalar vermiş olmasıdır.

Etiketler: ,