Çalışan Deneyimini Geliştirmede Öncelikle Rol Artık Teknolojide

Citrix’in sponsorluğunda gerçekleşen, Avrupa’da çalışma deneyimiyle teknoloji bağlantısını irdeleyen bir araştırmaya göre, Avrupa’da şirketler artık teknolojinin çalışan deneyimini şekillendirmedeki öncü rolünü kabul ediyor. Şirket yöneticilerine göre, teknoloji modern çalışan deneyiminin kilit faktörü konumunda.

Citrix tarafından desteklenen, Avrupa merkezli kuruluşların çalışan deneyimini ve teknolojiyi şekillendirmedeki rolünü nasıl yönettiğini araştıran Ekonomist İstihbarat Birimi (EIU) raporunun sonuçları açıklandı. “Avrupa’daki Çalışma Deneyimi: Teknolojinin Üretkenlik ve Katılımdaki Rolü” isimli rapordaki analizler, 628 şirket yöneticisinin katıldığı, Nisan ve Mayıs 2019’da gerçekleştirilen bir ankete dayanıyor. Araştırmaya katılan kurumlar Fransa, Almanya, Hollanda, Polonya ve İngiltere’de enerji (petrol ve gaz), finans hizmetleri, sağlık, imalat, perakende ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Katılımcıların çoğu (yüzde 83) 500’den fazla çalışanı olan, yarısından fazlası (yüzde 53) ise 5 binden fazla çalışanı olan işletmelerden oluşuyor.

Raporun sonuçlarına göre; Avrupalı işletmelerin liderleri, çalışan deneyimini iyileştirmeyi ciddiye alıyor. Geçmiş dönemlerde sadece maaş, sosyal haklar, eğitim gibi konular çalışan deneyimini iyileştirmenin yegane yolları iken, bugün ise artık teknolojinin kullanımıyla çalışan deneyimini zenginleştirmek her zamankinden daha önemli olmaya başlamış durumda. İşletmelerin çoğu, gelecek planlarında bu duruma stratejik bir önem atfediyor.

Citrix EMEA Gelişen Pazarlar Satış Mühendisliği Yöneticisi Sevi Tüfekçi, rapordaki bulgularla ilgili şunları söyledi: “Yüksek performans gösteren kuruluşların, teknolojinin çalışan deneyimini şekillendirmedeki rolünü kabul ettiğini görüyoruz. Artık çalışanlar görevlerini yerine getirebilmek için, işyeri içinde veya dışında farklı araçlar kullanarak, kendilerine en uygun ortamı seçme özgürlüğüne sahip olmak istiyorlar. Teknolojinin çalışan deneyimi üzerindeki etkisinin olumlu sonuçlar sağlaması için, her şeyden önce BT ve İK olmak üzere farklı işlevler arasındaki koordinasyonun güçlenmesi gerekiyor. Günümüzde herkes için daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak adına dijital teknolojiden faydalanmak vazgeçilmez hale geldi. Bu değerli araştırma, BT ve İK’nın el birliği ile teknolojiden faydalanarak çalışan deneyimini etkileyebileceğini ve bunun şirket başarısı açısından kritik önem taşıdığını ortaya koyuyor.”