Başarılı Bir Dönüşüm İçin Agile Kullanmayı Gerektiren 4 Neden

Teknolojinin geleceğe açılan kapısı olan dijital dönüşüm, kuruluşları yeni teknolojilere hazırlayarak hızlı aksiyon almalarını sağlıyor. Ancak geleneksel iş süreçlerinin dijital ortama adaptasyonu, şirketlerin zamanını alan zorlu bir dönemi de beraberinde getiriyor.

Son yıllarda trend haline gelen dijital dönüşüm, işletmelerin iş yürütme biçimini tamamen değiştirdi. Yeni teknolojik gelişmelerin art arda yaşandığı günümüz koşullarında kuruluşlar, iş süreçlerini kolaylaştırmak ve pazarda rekabetçi kalabilmek amacıyla dijital teknolojileri tüm operasyonel faaliyetlerinde benimsemeye başladı. Şirketlerin yüksek oranda üretkenliklerini artıran dijital dönüşüm, yanlış adımların uygulanması halinde veri güvenliği, uyumluluk sorunları ve çalışan adaptasyonu sorunlarına da yol açabiliyor. Olası riskleri ortadan kaldırmak ve dönüşüm sürecinde kuruluşlara zaman kazandırmak için kullanılan agile, müşteri odaklı çalışma prensibiyle şirketlere daha fazla esneklik, iş birliği ve uyum kabiliyeti kazandırıyor. TesterYou Kurucusu Barış Sarıalioğlu, dijital dönüşüm sürecinde çevik yapıların kuruluşlara sağladığı 4 faydayı paylaşıyor.

Agile Rekabet Avantajı Kazandırıyor

Kuruluşların dijital dönüşüm sürecinde agile kullanımının projeleri başarıya taşıdığını belirten Sarıalioğlu, “Agile, proje ve iş süreçlerini yönetilebilir parçalara ayırarak, değişiklere hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verme noktasında şirketlere destek sağlıyor. Bu sayede şirketler müşteri memnuniyetini artırarak, rekabet avantajında önemli bir üstünlük kazanıyor.” açıklamasında bulunarak agile’nin kuruluşlara sağladığı 4 faydayı paylaşıyor.

1. Yinelemeye İlişkin Yaklaşım: Başarılı bir dijital dönüşüm, işletmelerin değişikliklere hızlı bir şekilde adapte olmasını gerektiriyor. Agile, döngüsel ve uyarlanabilir bir süreç olması nedeniyle işletmelerin dijital dönüşüm ilkelerine uyum sağlamasına olanak tanıyor. Ayrıca kuruluşların girişimlerini küçük parçalara ayırmalarını gerektirerek sürecin kolaylaşmasını sağlıyor.

2. Müşterilere Öncelik Tanıma: Agile, başarılı bir dijital dönüşüm için kritik öneme sahip olan müşteri merkezli bir zihniyete ihtiyaç duyuyor. Bu sayede kuruluşları müşteri ihtiyaçlarını tanımaya, sorunlu noktaları belirlemeye ve bunları iş planlarına dahil etmeye teşvik ediyor.

3. İş Birliği Sağlama: Agile, bir kuruluştaki çeşitli ekipler arasında iş birliğini teşvik ediyor. BT, pazarlama, operasyonlar ve müşteri desteği gibi farklı departmanlardaki çalışanları ortak hedefler doğrultusunda üzere bir araya getiriyor. Aynı zamanda siloları yıkmaya ve inovasyonu aşılamaya destek sağlıyor.

4. Sürekli Öğrenme İçin Alan Oluşturma: Bir kuruluşta sürekli iyileştirmenin olması önem taşıyor. Bir işletme, bunu agile sayesinde başarabiliyor. Agile kuruluşların denemeler yapmasını, başarısızlıklardan ders çıkarmasını ve planlarını yinelemesini gerektiriyor.

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?