Bağlantıyı Geleceğin Dijital İşletmeleri İçin Uygun Hale Getirmek

Esneklik, işletmelerin dönüşümü için gerekli olan yeni dijital ürünlerin ve iş modellerinin olmazsa olmazı.

Yazan: DE-CIX Küresel Ürünler ve Araştırma Bölüm Başkanı Dr. Christoph Dietzel

İşletmelerin, halihazırda devam eden dönüşüm süreçleri doğrultusunda bağlantıyı yeniden tasarlama esnekliğine ihtiyaçları var. Bağlanabilirlik geçmiş dönemde bir etkinleştiriciydi, ancak modern dijital iş dünyasında yeni ürünler geliştirildikçe ve portföyler geliştikçe, ürünün bizzat kendisinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Örnek olarak bağlı akıllı otomobilleri ele alabiliriz. Bu nedenle işletmeler, bağlantılarını geleceğe uygun hale getirebilmek için çok daha fazla esnekliğe ihtiyaç duyacak ki buna bant genişliğini ayarlama, gecikmeyi optimize etme, güvenliği iyileştirme ve iş talepleri ve uygulama gereksinimleri doğrultusunda bağlantılarının esnekliğini güçlendirme de dahil. Gerektiğinde yeni iş ortaklarına özelleştirilebilir bağlantılar oluşturmak ve hizmetlerin zamandan bağımsız ayarlanması da çok önemli. Zamandan bağımsız rezervasyon ve servis ile akıllı otomasyonun ayarlanması gerekliliğini vurgulamaya gerek bile yok. Modern zamanın taleplerini geçmiş dönemde kalmış işletme bağlantı teknolojileriyle karşılaştırmak, elit bir sporcuyla kanepede miskinlik yapan biri arasında karşılaştırma yapmaya benziyor. Kanepenin rahat olduğuna şüphe yok, ancak modern dijital iş hayatı, oyunu kazanmak için güç, dayanıklılık ve esnekliğe ihtiyaç duyuyor.

Peki, kurumsal bağlantı ortamı nasıl bir dönüşüm içinde? Örneğin, dijital dönüşümünü gerçekleştirmiş bir fabrika, eski bir işletmeye kıyasla, depolama ve işlemeye ihtiyaç duyan çok daha fazla veriye sahip. Ve tabii ki bu veriler, kalite güvencesi ve KPI’ların gerekli şekilde kontrol edilebilmesi ve lokasyon olarak farklı coğrafyalara yayılmış olan şirketin tamamının erişebilmesi için çok büyük ihtimalle bulutta depolanıp işlenecek. Aynı zamanda işletme yöneticilerinin de karar alabilmek için bulutta depolanan bu verilere toplu olarak erişebilmesi gerekecek. Yani modern işletmelerin verilerin toplanması ve taşınmasına yönelik gün geçtikçe artan bir talebi olduğu kesin. Ancak bununla beraber, bir fabrika artık sadece üretim yapan bir işletme olmanın da ötesinde. “Servis olarak robotik” (robotics as a service) konseptinde olduğu gibi, bir fabrika, harici ortakların sahip olup işlettiği akıllı makinelerin de yuvası olarak görülebilir. Sonuç olarak, bağlantının yalnızca genel merkez, şubeler ve üretim tesislerine göre değil; aynı zamanda belli başlı üçüncü taraf ortaklara göre de optimize edilmesi gerekir.

Bunların yanı sıra şirketler, buluttan (hatta çoklu bulut stratejilerinin bir parçası olarak aynı anda birden fazla bulut sağlayıcısından) daha da fazla hizmet almak istiyor. Bu durumda, verilen hizmet için gerçekten ihtiyaç duyulan bant genişliğini garanti etmek için uçtan uca esneklik gerekiyor. Artık günümüzün şirketleri, eskiden olduğu gibi “A noktasından B noktasına” konumsal bağlantı konseptindeki bir düşünce yapısına sahip değil. Bunun yerine uygulamalar, iş yükleri, cihazlar ve kullanıcılar arasında daha ayrıntılı bağlantı ihtiyacı doğdu.

İşletmenin ağını buluta, diğer dijital altyapı hizmet sağlayıcılarına ve şirketin dijital değer zincirine dahil olmuş tüm diğer hizmet sağlayıcılarına bağlayacak olan sistemin, dayanıklı, hızlı, yüksek bant genişlikli ve esnek olmasının önemini hafife almamak gerekiyor. Günümüzün bağlantı hizmetlerinin evrimi, modern iş dünyasının ihtiyaçlarını yansıtmalı ve takip etmeli. Bu nedenle, bu modern ara bağlantı hizmetleri tasarımına iki şekilde yaklaşmak gerekiyor: İlk olarak, sağlam, güvenli, esnek ve yüksek performanslı bir fiziksel altyapı oluşturulmalı. İkinci olarak da, sanallaştırma ve otomasyon yoluyla esneklik ve basitlik eklenmeli ki sonucunda kişiselleştirilebilir hizmetler etkinleştirilebilsin.

Dayanıklılık, veri trafiğini güvenli ve kesintisiz tutmak için esas

Dijital işletmeler için bağlantı altyapısına güven duymak çok önemli. Müşteri verileri, sistemlerin bakımı, analitik veya veriye dayalı sayısız kullanım alanı gibi diğer tüm konuları kapsayan günlük operasyonların tamamı, verinin hatasız bir şekilde taşınabilmesine bağlı. Ne yazık ki, arıza ve kesinti gibi olaylar gerçek hayatın bir parçası ve bağlantıyı, bunların etkisini minimuma indirecek şekilde inşa etmek gerekiyor.
Muhtemelen “Kulağa harika geliyor” diyorsunuz ama bu nasıl mümkün olabilir? Dijital altyapıda yedeklilik, tarafsızlık ve çeşitlilik, en yüksek düzeyde dayanıklılık için adeta bir anahtardır. Bu üç konu, baştan sona işletmenin bağlantı tasarımına dahil edilmelidir. DE-CIX’te yaptıklarımızı örnek olarak alalım: Fiziksel fazlalık, DE-CIX platformlarının tasarımının temel bir özelliği ve müşterilerimize garanti ettiğimiz SLA’yı (Hizmet Seviyesi Anlaşması) desteklemek için gerekli. Platformlarımızın lokasyon olarak farklı coğrafyalara dağılmış olan ve birçok farklı veri merkezinden erişilebilen yapısı, kendi çekirdek ve uç altyapımızın yedekli dağıtımıyla birlikte, yerel kesintilere karşı dayanıklılık sağlıyor. Dahası, birden farklı rota boyunca mümkün olduğunca çeşitli bağlantı satın alıyoruz. Böylece yol boyunca yerel kesintiler olması durumunda bile, konumlar arasında bağlantı korunabiliyor. Bu da platformumuzun erişilebilir olduğu her veri merkezi arasında yedekli ve örtüşmeyen kablo bağlantıları sağlayarak son derece sağlam ve esnek; arızaya karşı son derece dayanıklı bir ara bağlantı ortamı oluşturduğumuz anlamına geliyor. Farklı operatörler, farklı kablo uzantıları ve farklı yukarı akış ürünleri gibi birden çok seviyede en yüksek derece çeşitliliği arıyoruz. Platformlarımızı küresel olarak birbirine bağlarken de aynı şey geçerli: Kapasitelerimizi farklı deniz altı kablo yolları arasında paylaşıyoruz ve bu yolların hiçbir noktada örtüşmemesini sağlıyoruz. Hassas veri akışları ve değer zincirleri için dayanıklı bağlantıyı mümkün kılmak isteyen işletmeler, alanının en iyisi olan bu yaklaşımı kullanmalı ki dayanıklı bağlantının, dijital ekonomide iş sürekliliğinin yapı taşı olduğunu söyleyebiliriz.

Tek erişim, birden fazla hizmet: İşletmeler ihtiyaçlarını, istedikleri anda nasıl karşılayabilir?

Dayanıklı bağlantıya olan ihtiyacı da akılda tutarak, işletmelerin seçtikleri bulut hizmetlerine erişiminde güvenli ve dayanıklı alternatifler aramaları son derece normal. Özel buluta olan talep sürekli artıyor ve dijital işletmeler, bulutlara güvenli olmayan ağlar üzerinden bağlanmanın tehlikelerini zamanla anlıyor. Aynı zamanda, ara bağlantı hizmetlerinin yönetilmesinde esneklik ve basitlik, kurumsal çeviklik için azami öneme sahip. Self servis portalı ve API yetenekleriyle eşleştirilmiş ara bağlantı hizmetlerinin rezervasyonu için bir erişim modeli (tek erişim, çoklu hizmetler), hizmetlerin kolay rezervasyonunu, ölçeklenmesini ve ayarlanabilmesini sağlıyor. Bu da genel ara bağlantıyı basitleştirmenin yanı sıra çoklu bulut stratejisini uygulanabilir ve yönetilebilir hale getiriyor.
İster buluttan (Microsoft 365 gibi) belli başlı uygulamaları çekmek ve kullanmak amacıyla hiper ölçekli ve özel buluta doğrudan erişim için; isterse de güvenli ve özel bir ortamda iş ortaklarıyla güvenle bağlantı kurmak ve veri alışverişi yapabilmek için olsun; işletmeler, kullandıkları hizmetleri tüketebilmek için özel bir altyapıya ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle, temel altyapı zorunlu olarak paylaşıldığında bile (küresel internet omurgası ve DE-CIX tarafından işletilenler gibi ara bağlantı platformları gibi), kurumsal müşterilerin sanal bir noktadan başka bir noktaya özel hatta ihtiyacı var.

Hizmet avantajını sağlayan teknolojiden bağımsız entegrasyon

Geleceğin işletmelerinin ara bağlantı ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyaç duyulan şey, hizmet avantajını sağlayan teknolojiden bağımsız entegrasyondur. Burada yine, dünyanın önde gelen tarafsız ara bağlantı platformları operatörü DE-CIX bir model olarak alınabilir. DE-CIX ekosistemleri, veri merkezleri, ağ operatörleri, bulut ve içerik sağlayıcılar, içerik dağıtım ağları gibi iş dünyasının erişmesi gereken tüm dijital hizmet sağlayıcılarına ev sahipliği yapıyor. Yenilikçi bir ara bağlantı uzmanı olarak sorumluluğumuz, talep üzerine hizmet olarak ağ (network as a service) anlamında esnek entegre çözümler sunmak. Geleneksel bağlantı hizmetlerinin kapsamı dışında olan müşterilere karşı da sorumluluğumuz bulunuyor. Lokasyonlar, iş ortakları ve buluttaki kaynaklara bağlanabilirliklerinin yüksek derecede dayanıklı olabilmesini sağlamak için işletmelerin sahip olduğu en iyi seçenek hem birden fazla sözleşmeli ortakla yedekli bağlantı kurmak hem de DE-CIX altyapısının dağıtılmış ve tarafsız yapısının içinde yerleşik olan yedeklilik ve çeşitlilikten yararlanmak olacaktır. Çevik bir yapıya sahip olan DE-CIX gibi bir ara bağlantı uzmanı, modern işletmelerin dijital dönüşüm mücadelesi için dayanıklı bağlantıyı yaratma sürecini kolaylaştırıyor ve uygun hale getiriyor.

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?