Aruba’dan Yeni Ürün Portföyü

Yeni CX Serisi, bulut bazlı işletim sisteminin entegre edilmesiyle, network operatörlerinin işini kolaylaştıran kapalı döngü otomasyon ve analitik sunuyor.

Hewlett Packard Enterprise şirketi Aruba, network kurmanın kurallarını değiştiren, günümüzün modern şirket kampüs ağının, dağıtım noktalarının ve veri merkezinin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen anahtarlama ve yazılım inovasyonlarını duyurdu. Aruba CX Switching Portfolio, AOS-CX işletim sistemindeki en güncel iyileştirmelerin yanı sıra, Sabit port konfigürasyonlu Aruba CX 6300 ve ve erişim, dağıtım, omurga anahtar olan CX 6400 Serisini de beraberinde getiriyor. Bu, network operatörlerine hem günümüz hem de geleceğe dair çarpıcı iş sonuçları almasını sağlayan basit ve uçtan uca bir anahtarlama platformu sunuyor.

Aruba, uç noktadan veri merkezi katmanına kadar modern network işletim sitemini – AOS-CX-üzerinde çalıştıran tek switching platformunu sunan endüstrideki ilk şirkettir. Bu eşsiz, tamamen bulut mimarisinden esinlenerek geliştirilmiş platform ek olarak Aruba’nın etkili Network Analitik Motoru (NAE) tarafından optimize ediliyor. Bu motor, gömülü analitik ve otomasyon yetenekleri ile, platformun daha kolay yönetilmesini sağlıyor, uygulama performans sıkıntılarını ve sıklıkla karşılaşılan network sorunlarının çözülmesini hızlandırıyor.

Aruba Başkanı ve Kurucusu Keerti Melkote, “Yapay zeka destekli otomasyon, uç teknolojilerden bulut bilişime dek uzanan, modern mimarinin tam kalbinde olmalı; gerçekten de kullanışlı olması için temelinde yetenekli bir altyapıya ihtiyaç var. Yapay zekanın, network operatörlerinin, IT’nin en mühim sorunlarından bazılarının hızlıca giderilmesinde, düzeltilmesinde, proaktif çözümler geliştirilmesinin otomasyonunda, aksiyon alınabilir iç görüler sağlanmasında ve veri analizinde kilit görevi gördüğüne inanıyoruz.
Geleceğe dair vizyonumuz, gerçek iş çevikliği ve yeni dijital deneyimler sunan bulut bilişim mimarisidir. Bugün yaptığımız duyuru da bu yönde atılan önemli bir adımdır” diyor.

Günümüzün şirketleri, salt daha yüksek bir performansa ve tek başına artan bant genişliğine güvenerek rekabetçi kalamazlar. Modern şirketler, kritik görevler üstlenen uygulamaları zeki bir şekilde desteklemek için günümüz şirketlerinin ihtiyacı olan çevikliği getiren, kapalı devre otomasyon ile kendi kendine doğrulama yapan ve ayarlanan gelişmiş bir mimariye ihtiyaç duyuyor. Bugüne kadar, network operatörleri şirketlerin kampüs ağlarını, dağıtım noktalarını ve veri merkezlerini yönetirken esnek olmayan, birbirlerine benzemeyen mimarilerle uğraşmak zorunda kaldılar. Farklı farklı işletim sistemi kullanan bu mimarilerde, manuel işlem yapılması gerektiğinden, bu mimari çok sayıda işletim sistemi arasında çok sayıda manuel işlem gerektirmektedir ve bu durum parçalanmış yönetim/işletim modelleri ve modern işlevini yerine getiremeyen, yapılandırılmamış, işlenemeyen veri yığınına sebep olur.

Gartner, “Güncelleme hızı arttıkça, networkte yapılan onlarca, yüzlerce ya da binlerce değişikliğin her biri için zaman bulmak artık hiç de uygulanabilir değildir. Bu değişiklikleri manuel yapmak sadece pratik olmadığı gibi kritik hataların yapılma ihtimalini de artırır. 1 Manuel süreçler, kurumların hızlıca harekete geçme, inovasyon yapma ve piyasanın rekabetçiliğinde tutunma kabiliyetine ciddi zararlar verir. Ancak bu zorlukların üstesinden gelmek mümkün. Gartner’a göre, bulut bilişim mimarisi aşağıdaki karakteristikleri sergiler:

• Modülerite: Sunucusuz sistemler veya konteyner uygulamaları benzeri uygulamaların hizmetlerinin bağımsız olarak paketlenmesi için soyutlama sağlar
• Programlanabilirlik: Bildirim veren API’ler ve ağ politikaları aracılığıyla konfigürasyon ve ağ yönetimini sağlar.
• Esneklik: Kaynaklar otomatik bir şekilde ve ağ politikaları çerçevesinde dinamik çalışarak aşağı ve yukarı ölçeklendirilebilir
• Dayanıklılık: Hizmetler, bağımsız ve hataya dayanıklı, birbirleriyle bağlantısı zayıf ünitelerdir.2

Modern şirketlerin, network operatörlerinin daha çok iş odaklı çalışmalarını sağlayacak otomasyon ve artırılmış operasyonel verimlilikten fayda sağlayacakları, uç teknolojilerin bulut bilişimde çalışacağı genel bir platforma ihtiyacı var.

Tek İşletim Sistemi Tek ASIC Mimarisi. Tek İşletim Modeli

Yeni müşteriler kazanmasıyla rüştünü ispat eden, ARUBA, AOS-CX işletim sistemini çalıştıran CX 8400 Serisi’nin başarısı ve çığır açan inovasyonundan yola çıkarak, bahsi geçen zorlukları tek bir işletim sistemi modeli sunan modern bir anahtarlama portföyüyle ele alıyor. Bunu, network operasyonlarını, kampüs ağlarından ve şube erişim katmanından başlayarak veri merkezine giden yolda mükemmel bir şekilde basitleştirerek yapıyor. Aruba CX Switching Portfolio içerisinde yer alan yeni platformlar, modern network altyapısındaki temel ögelerinin yanı sıra şunları da içerir:

• Aruba CX 6300 ve CX 6400 Serilerine, Aruba’nın Yedinci Jenerasyon ASIC mimarisi eşlik ediyor. Aruba CX 6300 Serisi, 10 üyeli Virtual Switching Framework (VSF) teknolojisi aracılığıyla esnek büyüme sağlayan, günümüzün ve geleceğin bant genişliği ihtiyaçlarını karşılayacak, yerleşik 10/25/50 gigabit alt sistemden ana sisteme doğru bağlantıyı sağlayan, yığınlanabilir anahtarlama ailesidir. Aruba CX 6400 Serisi modüler anahtarlar, müşterilerin hibrit kullanım vakaları dahil olmak üzere işletme genelinde bir platformda tek bir standartta buluşmalarını sağlayan, Gigabit POE erişim katmanından 100G Omurga katmanına kadar ölçeklenen hem beş slotlu hem de 10 slotlu blokaısız sistem sunar.

• AOS-CX 10.4: Yeni AOS-CX sürümü, CX farklılaştırıcı teknolojilerini ağın erişim katmanına yayarken, işletim sistemine zengin erişim özellikleri sunar. Bu işletim sistemi, tüm kullanıcılara ve IoT cihazlarına kablolu ve kablosuz bağlantıda güvenli, birleşik bir politika sağlamak için Aruba Dynamic Segmentation, şirket iç ağından veri merkezlerine kadar basitleştirilmiş ve güvenli bağlantı için VxLAN üzerinden Ethernet VPN (EVPN) ile bakım döngülerinde’ çalı yükseltme yaparken kesintiye uğranmaması için Sanal Anahtarlama Uzantısı (VSX) teknolojilerini de içerir.
• Network Analitik Motorlu Aruba NetEdit 2.0: Aruba’nın NetEdit switch konfigürasyon yazılımının önemli ölçüde iyileştirilmiş versiyonu, şimdilerde Aruba’nın Network Analitik Motoru’yla entegre oluyor. Bu yükseltme, network operatörünün kontrolünü merkezi hale getiriyor. CX Mobile uygulaması ortak görevleri basitleştirerek, konfigürasyon ve başlangıç sistem kurulumunu yapılmasını ve ortaya çıkan sorunların izlenip, giderilmesini sağlıyor.

Etiketler: , ,