Anket: Değişen Bir İş Ortamında Kapsayıcılığın Geleceği

Intel’in yaptırdığı yeni küresel araştırma, iş liderlerinin iş düzeninde kapsayıcılığın durumundaki değişimi nasıl değerlendirdiklerine -ve ilerlemek için nelerin yapılması gerektiğine- ışık tutuyor.

Getirdiği Yenilik: Farklı piyasalar ve sektörlerdeki işletmeler çalışma biçimleri, çalışma zamanları ve çalışma yerlerindeki hızlı ve küresel dönüşüm hakkında düşüncelere dalmışken, Intel Çeşitlilik ve Kapsayıcılığın mevcut durumu, COVID-19 pandemisinin hedeflerine ulaşmaları üzerindeki etkisi ve ilerleyen kapsayıcı ve çeşitliliğe dayalı şirketler kurma planlarını birinci ağızdan duymak için 17 ülkeden 3.136 iş liderinin katıldığı bir araştırma yaptırdı.

Neden Önemli: Intel’in endüstrideki çeşitlilik ve kapsayıcılık araştırmalarının şeffaflığını artırma taahhüdünün bir parçası olarak, işletmelerdeki çeşitlilik ve kapsayıcılık durumunu küresel düzeyde ve ülke düzeyinde değerlendirmek için kollarımızı sıvadık.

Küresel iş liderlerinin çeşitlilik ve kapsayıcılığı sistemlerine, şirket kültürlerine ve inisiyatiflerine entegre etmesiyle ilgili neredeyse her şey değişti. Bu değişimler, işgücünün dağıtılmış hâle gelmesinden teknolojiye daha bağımlı olmaya kadar birçok farklı istikamette gerçekleşti. Liderlerin, işletmelerinde çalışmanın sonraki aşaması için planlar yaparken -uzaktan ya da işyerinde çalışma ya da hibrit-, çeşitlilik ve kapsayıcılık hakkında daha farklı düşünmesi gerekiyor.

Intel’de, planlamalarımızı bilgiye dayalı olarak yapmamıza yardımcı olacak veriler kullanıyoruz. Başkalarının da bu içgörülere başvurabilmesi ve bunları kendi işgüçlerine uygulayabilmesi için, küresel ve bölgesel bulguları bugün açıkça paylaşıyoruz.

Küresel Bulguların Söyledikleri: İşletmeler; çeşitlilik ve kapsayıcılığı sistemlerine, kültürlerine ve liderlik beklentilerine entegre etme konusunda bir yol ayrımındalar. Küresel araştırmaya katılanların neredeyse üçte ikisi (yüzde 63), COVID-19 pandemisinin işletmelerindeki çeşitlilik ve kapsayıcılık üzerinde olumlu bir etki yarattığını söylüyor. Ancak başarıya giden yolda hâlâ birtakım tutarsızlıklar var. Araştırma katılımcılarının çeşitlilik ve kapsayıcılık hedeflerini belirlemiş olan yüzde 64’ü, bu hedeflere önümüzdeki iki yılda ulaşmak istediğini söylerken, bunların üçte birinin şirketlerinin bunu yapmaya hazır olup olmadığına ilişkin hâlâ kuşkuları var ki bu, daha fazla yatırım yapılmasının gerekli olacağını akla getiriyor. Ayrıca pandeminin çeşitlilik ve kapsayıcılıktaki ilerleme üzerinde olumsuz bir etki yarattığını söyleyen liderlerin yüzde 30’u, yeterince temsil edilmeyen gruplara mensup çalışanların sayısında bir düşüş olduğunu fark ettiklerini belirtiyor. Bu liderlerin yarısından fazlası (yüzde 54), pandemi sırasında engelli çalışanların diğer gruplarayüzde kıyasla daha yüksek oranda iş kaybı yaşadığını ya da işten ayrıldığını söylerken, küresel olarak liderlerin yüzde 37’sinin engellilik ve erişilebilirliğin en öncelikli çeşitlilik ve kapsayıcılık alanı olduğunu belirtmesi ise tezat yaratıyor.

Raporun yer verdiği diğer önemli eğilimler arasında şunlar yer alıyor:
• Teknoloji, çeşitlilik ve kapsayıcılık hedeflerine ulaşmada kilit bir rol oynuyor: Yöneticilerin yüzde 89’u teknolojinin çeşitlilik ve kapsayıcılık hedeflerine ulaşmayı kolaylaştığı, yüzde 35’i ise çeşitlilik ve kapsayıcılığı destekleyen teknolojinin bu hedeflere ulaşmada kritik bir önem taşıdığını belirtiyor. Bu veri, dağıtılmış bir işgücü için başarılı çeşitlilik ve kapsayıcılık girişimlerinin önünü açmada teknoloji ve kaynakların kilit bir rol oynayacağını açıkça ortaya koyuyor. Fakat liderlerin yüzde 52’si yeni teknolojiyi benimseme gerekliliğinin çeşitlilik ve kapsayıcılık hedeflerine ulaşmayı engelleyeceğini tahmin ediyor.
• Paydaş ve finansal yatırım ihtiyacı: Liderlerin yüzde 57’si, şirketlerinin çeşitlilik ve kapsayıcılığı teşvik eden sistemler ve girişimlere daha fazla yatırım yapabileceğini söylerken, yüzde 20’si uzaktan çalışanlar ve ofiste çalışanların çeşitlilik ve kapsayıcılığı destekleyen iş uygulamalarından eşit şekilde yararlanmasının önümüzdeki 12 ay için en büyük öncelikleri olduğunu belirtiyor. Ayrıca kıdemli paydaşların bu konuyla pek ilgilenmemesi ya da özellikle bu konuyla ilgilenen kıdemli bir çeşitlilik ve kapsayıcılık liderinin bulunmayışı, şirketlerin hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek en büyük zorluk (yüzde 36) olarak öne çıkıyor.
• Liderler endüstri standartları ve bilgi paylaşımı istiyor: Katılımcıların yüzde 51’i, ürünler ve belgelerdeki kapsayıcı dile yönelik artan farkındalık, diyalog ve endüstri genelindeki değişimin kurumsal çeşitlilik ve kapsayıcılık hedeflerine ulaşmaya yardımcı olduğunu belirtiyor. Ayrıca liderlerin yüzde 37’si, çeşitlilik ve kapsayıcılığa ilişkin küresel ölçütler ya da endüstri standartlarını memnuniyetle karşılayacaklarını söylerken, yüzde 37’si ise endüstri genelinde kapsayıcılık konusunda daha fazla işbirliği istediğini söyledi.

Etiketler: ,