​İş Dünyasının Veri Hakimiyeti Artıyor

Veriyi daha etkin biçimde yöneten şirketler, sahip oldukları kurumsal veriden en yüksek katma değeri elde edebiliyor.

3d illustration abstract cityscape of future city

Büyüyen şirketlerin ürettiği kurumsal verinin hacmi her geçen gün artarken, bu veriyi farklı bulut ve sınır bilişim ortamlarında daha etkin yönetme ihtiyacı da derinleşiyor. Sahip oldukları veriden daha fazla katma değer elde etmek isteyen kurumlar, Hitachi Vantara’nın yakın zamanda yeni sürümünü yayınladığı veri entegrasyon ve analitik platformu yazılımını Pentaho 8.3 ile çalışıyor. Pentaho 8.3 şirketlerin sahip oldukları veriden en yüksek faydayı sağlamaları için kullanılan ortak veri yönetim yaklaşımı DataOps’u destekleyen bir dizi yeni özellikle tasarlandı. Yeni versiyon ile birlikte veriye yönelik gizlilik, güvenlik ve idare (governance) ihtiyaçları karşılanırken, sınır bilişimden çok bulutlu çalışma ortamlarına çevik veriden faydalanıyor.

DataOps yaklaşımının doğru veriyi, doğru zamanda ve doğru yerde elde etmekle ilgili olduğuna dikkat çeken Hitachi Vantara Portföy Pazarlama Başkan Yardımcısı John Magee, “Pentaho 8.3’ün yeni özellikleri tam olarak bunu sağlıyor. Verinin sadece doğru hizmet düzeyinde en düşük maliyetlerle saklanmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bu verinin üzerinde arama yapılabilir ve erişilebilir olmasını, doğru bir idari akış çerçevesinde işlemesini garanti altına alıyoruz. Bu sayede karar almayı destekleyici analizler üretiliyor ve verinin sahip olduğu ekonomik değer tam kapasitede kullanılıyor.” diye konuştu.

Veri Aktarımında “Sürükle Bırak” Kolaylığı

Şirketlerin veri yönetimi uygulamalarını modernleştiren Pentaho 8.3 veri ile bilgi arasındaki tüm pürüzleri ortadan kaldıran bir dizi yenilik barındırıyor. Sürükle bırak yöntemiyle çalışan yeni veri hattı, standart yöntemlerle ulaşılması zor olan veriyi kolayca elde etmeyi kolaylaştırıyor.

SAP ERP ve Business Warehouse iş uygulamalarından elde edilen, zenginleştirilen ve bilgiye dönüştürülen veri, kurumsal bilgiden yüksek katma değerli analizler elde edilmesini sağlıyor. Amazon Web Services ile kurulan entegrasyon ise Pentaho‘nun AWS geliştiricilerine veriyi işlemek için güçlü bir görsel çalışma ortamı sunuyor. Böylelikle elle kod yazma zahmeti ortadan kalkıyor.

Daha İyi Yönetim İçin Veri Görünürlüğü

Büyüyen içerik havuzlarını desteklemek için geliştirilen dağıtık nesne depolama sistemi Hitachi Content Platform (HCP) ile geliştirilen entegrasyon, kullanıcıların HCP’deki özelleştirilmiş üst veriyi ve sorgu nesnelerini sistemdeki üst veriyle okumalarını, yazmalarını ve güncellemelerini sağlıyor. Böylelikle veri üzerinde arama yapmak kolaylaşıyor ve veriyi idare etmek kolaylaşıyor.

Pentaho 9.3 ile birlikte devreye alınan IBM Information Governance Catalog (IGC) entegrasyonu, veri yönetiminde elle yapılan müdahaleleri en aza indirmek için Pentaho’dan gelen kök veriyi IGC üzerinde görüntüleme olanağı sunuyor. Öte yandan AMQP, JMS, Kahka ve MQTT gibi yaygın kullanılan protokollerle gerçek zamanlı veriyi takip etmek kolaylaşıyor.

Çok Bulutlu Ortamlara Tam Destek

AWS bulut ortamında S3’ten Redshift’e toplu yüklemeleri tekrarlayan SQL betikleriyle yönetme dönemi Pentaho 8.3 ile sona eriyor. Hitachi Vantara’nın yeni toplu yükleme özellikleri, Redshift’e yüklemeleri otomatik hale getirerek, kurumların verimliliğini artırıyor. Üstelik veriyi içe alma sırasında gerekli politikaları ve zamanlamaları belirlemek bu yöntemle mümkün oluyor.

Bulut tabanlı veri ambarları için yaygın olarak tercih edilen Snowflake ile kurulan bağlantı, buradaki verinin diğer veri kaynaklarıyla harmanlanıp zenginleştirilmesini ve analizini sağlıyor. Pentaho kullanıcıları ayrıca AWS ve Google Cloud gibi desteklenen diğer bulut platformlarındaki veriye de erişebiliyor.