Yönetilen Hizmetlerin Pazar Payı Her Yıl Yüzde 9,3 Artıyor

Yeni bir araştırma raporuna göre yönetilen hizmetler sektörünün pazar hacmi, 2023’e kadar 282 milyar dolara ulaşacak.

Günümüzde şirketler artık üretkenliklerini artırmak ve iş kesintisi olasılıklarını ortadan kaldırmak için BT süreçlerini yönetilen hizmet sağlayıcılarına devrediyor. Yönetilen hizmetler sektörü ile ilgili hazırlanan yeni bir rapor, şirketlerin bu iş modeline olan ilgisinin gitgide artacağını gösteriyor. Clonera Hizmet Çözümleri Müdürü Doğan Yılmaz, yedeklemeden güvenliğe, altyapıdan izlemeye kadar pek çok BT operasyonunun yönetilen hizmetler ile gerçekleştirilebildiğini belirterek yönetilen hizmetlerin şirketlere sağladığı yararları 5 maddede özetliyor.

Pazar payı 4 yılda 100 milyar dolar artacak

Tüm şirketler, operasyonel süreçlerini eksiksiz şekilde gerçekleştirebilmek için BT sistemlerine sırtını yaslıyor. Şirketlerin karmaşık BT altyapılarını günlük olarak yönetme ve sistem performanslarını sürekli artırma ihtiyaçları, yönetilen hizmetlere olan gereksinimin de gün geçtikçe artacağını gösteriyor.

2023 Yönetilen Hizmetler Tahmin Raporu’nda, 2018’de 180 milyar dolara ulaştığı belirtilen yönetilen hizmetler sektörü pazar payının yıllık ortalama yüzde 9,3 büyümeyle 2023’e kadar 282 milyar dolara çıkması bekleniyor. Araştırmacılar, şirketlerin en çok BT altyapılarına ve veri merkezlerine yatırım yapacağını öngörüyor.

En Çok Sağlık Sektöründe Yaygınlaşması Bekleniyor

Büyük hastaneler, sağlık merkezleri, kan veya doku işleme merkezleri ile klinikler, hastalarla ilgili kritik derecede fazla veri üretiyor. Bu kurumlarda oluşan herhangi bir altyapı sorunu veya güvenlik sızıntısı iş akışını bozarak hem kendileri hem de hastalar için oldukça büyük zarar yaratıyor. Bu nedenle sağlık sektörü, BT altyapılarını yönetmek adına ancak yönetilen hizmet sağlayıcılarından destek alarak hizmet kalitelerini artırabiliyor.

Şirketlerin büyüklüğünün yönetilen servislere olan taleplerini nasıl etkilediğini de inceleyen rapor, bu servislerin KOBİ’lere oranla şimdilik büyük şirketler tarafından daha fazla tercih edildiğini ortaya çıkartıyor. Önemli ölçüde veriyi bir araya getirip korumaya çalışan büyük şirketlerde yönetilen hizmetler, oldukça etkili bir rol oynuyor. Aralarında yaşanan rekabetin daha yüksek olması ve güvenlik tehditlerini daha yoğun hissetmeleri de büyük şirketleri yönetilen hizmetleri kullanmaya iten diğer faktörler arasında bulunuyor.

Bugünün rekabet koşullarında her BT ekibinin şirkete değer katması gerektiğini dile getiren Doğan Yılmaz, BT ekipleri rutin işletim fonksiyonlarıyla gereğinden fazla zaman harcarken bunu başarmalarının zor olduğu açıklamasında bulunuyor. Şirketlerde farklı dikey uzmanlıklarda yeterli sayıda ve teknik yeterliliği yüksek üst düzey BT personelinin istihdam edilemediğini belirten Doğan Yılmaz, ekiplerin mesai saatleri nedeniyle 7×24 operasyon yapmasının da imkansız olduğunu ifade ederek şirketlerin neden yönetilen hizmet sağlayıcılarından destek alması gerektiğini 5 maddede özetliyor.

1. Boyutu ne olursa olsun her şirketin hız, verimlilik ve inovasyona ihtiyacı vardır. Yönetilen hizmetler, bu üç kavrama da mükemmel şekilde hizmet eder.

2. Rutin BT altyapısı işletiminden felaket kurtarmaya kadar pek çok alanda yönetilen hizmetleri iş yapma sürecine, doğru noktalarda ve gerektiği kadar dahil etmek, şirketlerin BT verimliliklerini artırır ve risklere karşı daha hazırlıklı olmasını sağlar.

3. Yönetilen hizmetler, ekonomiktir. Farklı dikey uzmanlıklarda yetkin iş gücü, sistemlerin izlenmesi için gereken lisanslar ve 7×24 uzman desteği, aylık operasyonel ve yönetimsel raporlar gibi bileşenlerin tümü birlikte ve çok daha uygun maliyetle sunulur.

4. BT hizmetlerinde dış kaynak kullanımı, kurumun kendi başına üstlenemeyeceği işleri gerçekleştirerek BT yöneticilerine ve personeline asıl işlerine odaklanma fırsatı verir.

5. Yönetilen hizmetler, BT ekiplerine rahat bir nefes aldırarak zaman kazandırır ve kıymetli bilgi birikimlerini şirketlerine rekabet avantajı sağlayacak konular başta olmak üzere daha verimli işlerde kullanmalarına imkan tanır.