Tıbbi Cihaz Sektörü 2030’da 800 Milyar Dolar Değere Ulaşacak

Pandemide tıbbi cihaz sektörünün önemi: Tek odak noktamız sağlık sisteminin kesintisiz hizmet verebilmesine destek olmak. ’Fiyat’ odağını ‘değer’ odağına taşımak çok önemli.

Türkiye’de 2 bin 600 yüksek nitelikli çalışanı istihdam eden 18 ARTED üyesi firmanın sağlık sektörünün tıbbi cihaz ihtiyacını karşılamak amacıyla hareket ettiğini söyleyen Araştırmacı Tıp Teknolojileri ve Üreticileri Derneği (ARTED) Genel Sekreteri Elif Özman Pusat, sektöre her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti ve ekledi:
“Tıbbi cihaz sektörü, pandeminin en yoğun dönemlerinde sağlık ekosisteminin sürdürülebilirliği ve kesintisiz hizmet verebilmesi için oldukça yoğun bir şekilde çalıştı. Şimdi de hemen hemen aynı yoğunlukta çalışmaya ve hizmet vermeye devam ediyoruz. Tıbbi cihaz endüstrisi olarak tek odak noktamız sağlık sisteminin kesintisiz hizmet verebilmesine destek olmak.”

Sağlıkta ortak gelecek için tıbbi cihazlar büyük önem taşıyor

Pusat, konu ile ilgili şunları söyledi:
“Türkiye’de, üyemiz şirketler ile çok önemli bir global deneyimi ve medikal teknoloji anlamında know-how’ı temsil ediyoruz. Bu bilgi ve deneyimi ise her an ülkemiz karar vericileri ve sağlık profesyonelleri ile paylaşıyoruz. ARTED üye şirketlerinin “ülkemiz insanının yenilikçi medikal teknolojilere ulaşması” gibi ortak bir tutkusu bulunuyor. Amacımız, Türkiye’deki yenilikçi ve yüksek teknoloji odaklı tıbbi cihaz sanayisinin geliştirilmesinin yanı sıra Türkiye’deki hastaların sağlığa erişimlerini kolaylaştırıp artıracak yeni ürünlere, bilgilere ve teknolojiye ulaşımı yaygınlaştırmak.”

Sağlık teknolojilerinin geleceği veriye dayalı dijitalleşmeden geçiyor

Senelik ortalama yüzde 5,2 büyüyerek 2030’da dünya çapında 800 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilen tıbbi cihaz sektörünün geleceğinde teknolojik gelişmelerin ve inovasyonun temel oluşturduğunu belirten Pusat, şöyle devam etti: “Ürün yaşam döngüsü ortalama 18 ila 24 ay kadar kısa olan, başka bir ifadeyle inovasyon hızı oldukça yüksek olan tıbbi cihaz sektörünün birincil hedefi hasta sonuçlarını iyileştirmek ve sağlıkta verimlilik ve kaliteyi artırmaktır. Bu amaçla sektörümüz, bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak büyüyen ve buna bağlı olarak üreticilerin ilaç sektöründen sonra Ar-Ge alanında en yüksek yatırımı yaptığı ikinci sektördür. Dünya genelinde yepyeni tıbbi cihaz teknolojilerine dayanan tanı ve terapiler geliştirilmekte ve bu terapilerin uygulamasına geçilmekte. Robotik cerrahi gibi yenilikçi cerrahi müdahaleler, üç boyutlu yazıcılar ile yapay organ üretilmesi, giyilebilir teknolojiler ile uzaktan hasta takibi, DNA nanorobotları ve yapay zekâ tarayıcılar, karar destek ve hastalık yönetimi sistemleri, kişiselleştirilmiş tedavi, dijitalleşme, büyük veri (bigdata) ve veri yönetimi gibi kavramlar gelecekte tıbbi cihaz ve sağlık sektörünün yapıtaşları haline geliyor.”

Sağlık ekosisteminin parçası olarak birlikte hareket etmeliyiz

Sağlık ekosisteminin tanımı gereği profesyoneller, kamu kuruluşları, ilaç sanayi, tıbbi cihaz üreticileri, ithalatçıları ve ihracatçı paydaşların oluşturduğu bir bütün olarak ele alınması gerektiğini söyleyen Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Elif Özman Pusat, ARTED’in bu bütünün bir parçası ve tıbbi cihaz sektörünün önde gelen sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti.

Pusat sözlerini şöyle bitirdi:
“ARTED olarak inovatif tedavilerin ülkemizdeki hastalara sürdürülebilir bir şekilde ulaştırılabilmesi için çalışıyoruz. Bugüne kadar da bu konuda çok önemli gelişmeler kaydettik. Bundan sonra da karar vericiler, sağlık profesyonelleri, üniversiteler, kamu kuruluşları ve endüstri ile ortak çalışmalar dahilinde ülkemize değer katmaya devam edeceğiz.”