SUNUM ve ITUnano arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Nanoteknoloji alanında Türkiye’nin önde gelen merkezlerinden olan SUNUM ve ITUnano arasında ikili iş birliği protokolü imzalandı. Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) ve İstanbul Teknik Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ITUnano) arasında imzalanan iş birliği protokolü ile merkezlerin ortak altyapı kullanımları ve deneyim aktarımıyla, araştırmacılarının birlikte geliştirecekleri ileri teknolojilerin sanayiye katma değer yaratması hedefleniyor.

Nanoteknoloji alanında SUNUM ve ITUnano’nun güçlü iş birliğinden doğan ileri teknoloji çözümlerinin, enerjiden tıp ve eczacılığa, gıdadan savunma sanayiye uzanan farklı sektörlerin geleceğini şekillendirmesi hedefleniyor.

SUNUM Direktörü Prof. Dr. Fazilet Vardar ile ITUnano müdürü Prof. Dr. Levent Trabzon’un katılımıyla düzenlenen online törende, iki merkez arasındaki iş birliğinin önemi hakkında Fazilet Vardar şunları söyledi:

“SUNUM’un kuruluş misyonu olan “ülkenin ekonomi ve teknoloji politikaları ile uyumlu alanlarda evrensel geçerliliği olan çözümler üretmek” amacıyla uzun vadeli iş birlikleri ile çok disiplinli/disiplinler arası etkin araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmayı hedefliyoruz. ITUnano ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin; öncelikli alanlarda, araştırma sonuçlarından elde edilen birikimi topluma yönelik yüksek katma değerli ürün ve hizmetlere dönüştürerek merkezler arası sinerji geliştireceğine inanıyoruz. Bu iş birliğinin, ülkemiz sanayi ve teknolojisini ileri taşımasını diliyoruz”.

Levent Trabzon ise iş birliği hakkında şunları söyledi: “ITUnano’un temel yaklaşımı olan ‘takım çalışması ile nitelikli Ar-Ge’ prensibine uyumlu olarak ülkemizin kıymetli bir merkezi olan SUNUM ile yapacağımız bilimsel ve teknolojik iş birliği nanoteknoloji odaklı hem akademik hem de katma değeri yüksek endüstriyel ürünlerin geliştirilmesinde ileri bir sinerji oluşturacaktır. Oluşan ikili iş birliğinin ülkemizin ve sanayinin ihtiyacı olan nitelikli insana kaynağının oluşmasına ve katma-değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine destek olacağını bekliyoruz”.

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?