SD-WAN’ın Sunduğu Potansiyel, Katma Değerli Servisleri Yeniden Tanımlıyor

Fortinet’in güvenli SD-WAN çözümü, iletişim hizmeti sağlayıcılarının gelir getiren Katma Değerli Servisler geliştirebilmelerini kolaylaştırıyor.

sd-wanTüm dünyadaki İletişim Hizmeti Sağlayıcılar giderek küçük ve orta işletmeler ile kurumsal segmentteki müşterilerine kendi SD-WAN çözüm ve hizmetlerini sunmaya başlıyor. Bu hizmetlerin sunulmasını hızlandıran faktörler piyasa şartlarına ve İletişim Hizmeti Sağlayıcıların hem yerel hem de global piyasalardaki hakimiyetine ve konumuna göre farklılık gösterse de iyi düşünülmüş bir SD-WAN hizmetinin kilit potansiyeli, hizmetin kendisinin bile ötesine geçebiliyor. SD-WAN hizmetleri, İletişim Hizmeti Sağlayıcıların sunduğu Katma Değerli Servisler ile gelir getiren hizmetleri kolaylaştırma potansiyeli sayesinde, İletişim Hizmeti Sağlayıcıların SD-WAN teknolojisi ve altyapı seçeneklerini güçlendiriyor.

KOBİ/Kurumsal müşterilerin SD-WAN hizmetlerine yönelmesinde, temel olarak, SD-WAN’ın sunduğu WAN kaynaklarının etkin ve çevik kullanımı, artan uygulama performansı ve daha iyi kullanıcı deneyimi etkili oluyor. Bunlara ek olarak, piyasa şartlarına göre maliyetin düşmesi de ikincil etmen olarak görülebiliyor. Önemli SD-WAN çözümlerinin büyük çoğunluğu benzer özellikler sunduğu için, İletişim Hizmeti Sağlayıcıların SD-WAN hizmetlerini temel SD-WAN özelliklerinin ötesine taşıyarak özellikle güvenlik konusunda benzerlerinden ayrışan bir SD-WAN hizmeti sunması gerekiyor. Ayrıca, SD-WAN, kapsamlı Katma Değerli Servis motorları ya da platformlarında, kullanıcı başına ortalama gelir ve müşteri sadakatini artıracak bir araç olarak görülmelidir.

Gelir Getiren Bir Katma Değerli Servis Platformu Olarak Değerlendirilmeli

SD-WAN hizmeti tasarlama ve sunmanın, yeni Katma Değerli Servisler ve gelir yaratan bir platform oluşturma yolundaki ilk adım olarak düşünülmesi ve planlanması gerekiyor. SD-WAN’ın şebeke dışı hizmet sağlayıcılar, sektördeki yeni oyuncular ve yönetilen hizmetleri sunan firmalar tarafından sunulması ve en üst kalitedeki hizmetlere destek olarak kullanılması yerleşik operatörlerin mevcut ve gelecekteki faaliyet alanları ile gelirlerini önemli ölçüde düşürebileceği için, SD-WAN hizmetinin ilk adım olarak düşünülmesi yerleşik operatörler ve güçlü network hizmeti sağlayıcılar için büyük önem taşıyor. Ayrıca, daha fazla hizmet sunmak için SD-WAN’ı bir sıçrama tahtası olarak kullanmak, çok sayıda SD-WAN hizmetinin bulunduğu bir ortamda gerçek bir rekabet avantajı sunabilir.

Güvenlik SD-WAN Hizmetine Katma Değerli Servis Olarak Dahil Edilebilir

Müşterilerin WAN ihtiyaçları ve çekinceleri üzerine yapılan tüm araştırmalar, güvenliğin SD-WAN konusunda en önemli müşteri beklentisi olduğunu gösteriyor. Kullanıma hazır bir Katma Değerli Servis için, etkin ve başarısı kanıtlanmış bir Gelecek Nesil Güvenlik Duvarı’yla entegre bir SD-WAN çözümünün önemli bir gereklilik olduğu açıkça görülüyor. Fortinet’in performans ve işlevselliği en üst seviyeye çıkarmak için müşteriye özel olarak tasarlanmış ASIC ile sunduğu Güvenli SD-WAN çözümü gibi, SD-WAN platformuna dahil edilmiş bir güvenlik çözümü gerçek bir avantaj sağlıyor. Bu çözüm, başlangıç aşamasındaki süreçleri önemli ölçüde kolaylaştıran entegrasyon öncesi hizmetler sunuyor ve hizmetin piyasaya sürülme süresini kısaltıyor.

Hizmet Olarak SD-Branch, Görünürlük, Kontrol ve Yönetimi Artırıyor

Uygulama farkındalığına sahip SD-WAN teknolojisi, birçok uç noktadan veri ve uygulamalara (genel bulutta, SaaS’ta ya da müşterilerin veri merkezlerinde yer alan) gelişmiş ve akıllı bağlantı sağlamayı amaçlayan bir hizmettir. Müşterinin kendi içindeki uç noktaları arasındaki bağlantılara kadar genişletilen bir SD-WAN ise Katma Değerli Servis olarak değer kazanıyor. Sabit ya da kablosuz bağlantı üzerinden erişim, ihtiyaca göre, SD-WAN yoluyla uç nokta lokaline uzatılabilen şube bağlantısı sağlıyor. Böylece, SD-WAN çözümüyle entegre yönetilebilen bir sabit/kablosuz ve erişim kontrol çözümü, SD-Branch (SD-Şube) olarak adlandırılan tutarlı ve ticari olarak uygulanabilir Katma Değerli Servisler ortaya koyuyor.

Bu, silolara dayalı geleneksel yaklaşımın tam zıttı ve iletişim hizmeti sağlayıcılar için hem CapEX hem de OpEx gelirlerine yansıyacağı için müşteri bağlılığının yanı sıra Kullanıcı Başına Ortalama Gelirde de önemli bir artış sağlayabiliyor. Fortinet’in SD-Branch çözümü; SD-WAN, Gelecek Nesil Güvenlik Duvarı, sabit ve kablosuz erişim sağlayan entegrasyon öncesi hizmet özelliği sayesinde iletişim hizmeti sağlayıcılarının, yönetilen hizmetler sunan firmaların ve yönetilen güvenlik hizmetleri sunan firmaların SD-WAN kapsamını genişletebilmeleri için onlara kolay kurulum, çoklu kullanım, yönetim ve müşteriye özel raporlama portali sağlayarak güçlendiriyor.

KOBİ/Kurumsal firmalar açısından bakıldığında ise, bu hizmetlerin sağlayacağı katma değer sayesinde müşterilerin tek bir görünürlük, yönetim ve raporlama noktası üzerinden İletişim Hizmeti Sağlayıcısı tarafından barındırılan ve yönetilen tüm şube ortamlarında görünürlük ve kontrol kazanmaları mümkün oluyor.

KOBİ ve Kurumsal Şirketler İçin IoT’nin Önemi Artıyor

KOBİ’ler ve kurumsal şirketler için bir diğer önemli konu ve çekince, iletişim hizmeti sağlayıcılar açısından iyi bir Katma Değerli Servis adayı olan nesnelerin interneti. Yazıcılar, kendi cihazını kendin getir teknolojileri, video kameralar ve tüm ölçüm cihazları gibi nesnelerin interneti cihazları yoğun olarak kurumsal siteler/şubelerde kullanılıyor. İletişim hizmeti sağlayıcılarının ağlarına bağlanan “nesneler” üzerinde görünürlük ve kontrol sağlamaya çabalıyor olması ihmal edilmemesi gereken potansiyel bir risk ve belirsizliği de beraberinde getiriyor. SD-WAN platformunu entegre bir IoT görünürlüğü ve kontrolünün bir parçası olarak kullanabilme becerisi, KOBİ’lerin ve kurumsal şirketlerin ihtiyaç duyduğu ve bütçe ayırmaya hazır olduğu cazip ve farklılaşmış Katma Değerli Servisler oluşturabilir. Böyle bir hizmet için daha hızlı bir başlangıç, daha hızlı pazara sürüm süreleri ve daha yüksek değer ortaya konulmasını kolaylaştırmanın yolu bu hizmetin SD-WAN platformuna entegre edilmesiyle mümkün olabiliyor. Böylece, bu hizmet erişilmesi zor ve “üstün” bir hizmet olmaktan ziyade, entegre, ihtiyaca uygun ve uygun maliyetli bir çözüme dönüşüyor.

Fortinet‘in IoT görünürlük ve kontrol çözümü FortiNAC, SD-WAN/SD-Branch çözümüyle entegre olarak çalışarak, ihtiyaca cevap veriyor ve uygun maliyetli çözümü tam olarak sağlıyor.

Etiketler: , , ,