Salgın Döneminde Dijital Altyapı Yatırımları ve Uzaktan Çalışma Tecrübeleri Paylaşıldı

“COVID-19 Döneminde Dijital Altyapı Yatırımları ve Uzaktan Çalışma Tecrübeleri” başlıklı webinar gerçekleştirildi.

Webinarda, COVID-19 salgınının iş dünyası açısından yarattığı değişim ele alınarak, salgının olumsuz etkilerini en aza indirmek ve süreci verimli şekilde yönetebilmek için gereken adımlar tartışıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski yaptı.

Covid-19 salgını ile dijitalleşme eğilimi büyük bir ivme kazandı

Simone Kaslowski: “Sektörleri ve ölçekleri farklı olsa da dijital dönüşümü benimseyen; teknolojik altyapısını ve donanımını güçlendirmiş şirketler değişime daha hızla uyum sağlayabildi. Bu tecrübe bizlere iki önemli ihtiyacı bir kez daha açıklıkla gösterdi: hem dijital teknolojileri üretim ve iş yapış modellerimize hızla entegre etmemiz hem de bu teknolojileri ülkemizde üretecek altyapıyı hızla kurgulamamız gerekiyor.

Bu zorlu rekabet ortamında küresel değer zincirinin güçlü bir parçası olarak devam edebilmemiz için dijital dönüşümü odağa alan bütüncül politikaları kararlılıkla hayata geçirmeliyiz. Bu yönde gerekli yatırımların yapılmasını kamu ve iş dünyası arasında güçlü bir sinerji ile mümkün kılmalıyız. Geniş bant iletişim ağ ve hizmet altyapısının güçlendirilmesinden, özgürce bilgiye erişimin güvence altına alınmasına; kişisel verilerin korunmasından, KOBİ’lerin teknoloji kullanımının yaygınlaştırılmasına kadar geniş bir alanda etkin uygulamayı sağlamalıyız”.

Açılış konuşmasının ardından toplantı, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı Serkan Sevim’in moderatörlüğünü yaptığı “COVID-19 Döneminde Dijital Altyapı Yatırımları ve Uzaktan Çalışma Tecrübeleri” başlıklı panel ile devam etti. Etiya Kurucu Ortağı ve CEO’su Aslan Doğan, SAP Güney Avrupa, Afrika, Ortadoğu Danışmanlık Hizmetleri ve Türkiye İK Direktörü Hande Genç, Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk ve Anadolu Grubu Bilgi Teknolojileri Koordinatörü Serkant Paker’in katılımıyla gerçekleşen panelde, Türkiye ve dünyadaki örnekler ışığında pandemi döneminde teknolojik ihtiyaçlar ve altyapı, uzaktan çalışma ile ilgili sektör deneyimleri, çalışanların ve şirketlerin dikkat etmesi gereken koşullar ve geleceğe yönelik öngörüler ele alındı.

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?