Salgın 5G ve IoT’ye İlgiyi Artırdı

Şirketler 5G’nin gelecek 5 yıllık içinde süreçlerin yeniden yapılandırılmasında bir fırsat oluşturacağını öngörüyor. Şirketler 5G stratejilerine hitap edecek doğru hizmet sağlayıcıyı bulmakta güçlük çekiyor.

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY (Ernst & Young), global teknoloji, tüketici ve enerji şirketlerinin yeni nesil mobil iletişim teknolojisi 5G ve nesnelerin internetine (IoT) ilişkin plan ve stratejilerini incelediği Endüstrilerin Geleceği 2021 Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Araştırma, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Hindistan, Avustralya, Çin, Japonya, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avusturya olmak üzere 11 ülkeden 1.012 küresel şirkete ilişkin bulgular içeriyor.

Araştırma sonuçlarına göre; Covid-19 salgını şirketlerin yüzde 71’nde mevcut dijital dönüşüm planlarını hızlandırdı, yüzde 52’sinin 5G ve IoT’ye olan ilgisini artırdı. Şirketlerin yüzde 74’ünde ise 5G’nin gelecek 5 yıllık içinde süreçlerin yeniden yapılandırılması için bir fırsat oluşturacağı öngörülüyor.

Katılımcılarının yüzde 65’i yeni gelişen teknolojilerin salgının etkilerinden toparlanılmasında kritik bir rol oynayacağını ifade ediyor. Buna karşın şirketlerin çoğunun uygulamaya geçmede temkinli davrandığı görülüyor. Araştırma sonuçlarına göre şirketlerin yalnızca yüzde 17’si hâlihazırda 5G’ye yatırım yapıyor. Bununla birlikte yüzde 73’ü gelecek 3 yıl içinde 5G’ye yatırım yapmayı planlıyor.

Katılımcıların yüzde 64’ü 5G stratejilerine hitap edecek doğru hizmet sağlayıcıyı bulmakta güçlük çekildiğini belirtiyor. Katılımcıların yüzde 74’üne göre, hizmet sağlayıcıların güçlü bir yatırım çerçevesi oluşturabilmek için tutarlı bir 5G vizyonu sunmaları gerekiyor. 5G hizmet sağlayıcısı seçimi konusunda şirketlerin öncelikleri arasında; yalnızca teknolojik fayda sağlamanın yerine işbirliği yaklaşımı (yüzde 79) ve uçtan uca çözümler sunulması (yüzde 30) yer alıyor.

Telekomünikasyon operatörleri dijital dönüşüm uzmanlıklarını geliştirmeli

Araştırmaya katılan şirketlerin yalnızca yüzde 18’i telekomünikasyon operatörlerini dijital dönüşüm uzmanı olarak tanımlıyor. Araştırmada; organizasyonların 5G’yi dönüşüm gündemlerinin üst sıralarına taşımaları ile birlikte dijital dönüşüm yetkinliklerinin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapılıyor. Araştırma katılımcılarının yüzde 51’i BT hizmetleri, yüzde 65’i ise uygulama/platform sağlayıcılarını dijital dönüşüm uzmanları olarak görüyor.

Katılımcılara 5G’ye ilişkin en önemli öncelikleri sorulduğunda, yüzde 36’sı 5G’nin diğer yeni gelişen teknolojilerle olan ilişkisini keşfetmek olduğunu ifade ediyor. Bununla birlikte yüzde 38’i 5G’nin mevcut teknolojiler ve süreçlerle entegrasyonunun en önemli güçlük olduğunu belirtiyor.

EY Türkiye Risk Danışmanlığı Hizmetleri ve Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Sektör Lideri Emre Beşli araştırma sonuçları ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Organizasyonlar 5G, IoT ve diğer yeni gelişen teknolojilerin barındırdığı potansiyelin farkında, ancak hizmet sağlayıcıların yetkinlikleri ile ilgili bazı endişeler bulunuyor. Telekomünikasyon operatörlerinin dönüşüm uzmanlıklarını geliştirici adımlar atmaları bekleniyor. Şirketler iş ortağı olarak hareket edecek ve uçtan uca çözüm sağlayacak tedarikçilere ihtiyaç duyuyorlar. Bunun gerçekleşmesi için operatörler, 5G’nin sağlayabileceği iş modeli yapılandırma imkânlarına odaklanırken, yeni ekosistem pozisyonlarını da keşfetmeliler”

Asya-Pasifik 5G yatırımlarında önde

Araştırma sonuçları Asya-Pasifik Bölgesi’ndeki şirketlerin 5G yatırımlarında Amerika ve Avrupa’dakilere göre önde olduğunu gösteriyor. Asya-Pasifik şirketlerinin yüzde 78’i 5G’ye ya hâlihazırda yatırım yapıyor ya da 2-3 yıl içinde yatırım yapmayı planlıyor. Söz konusu oranın hem Amerika hem de Avrupa’da yüzde 71 olduğu görülüyor. Öte yandan araştırma sonuçlarına göre; Covid-19 salgını Asya-Pasifik’teki şirketlerin yüzde 27’sinin 5G ve IoT’ye olan ilgisini artırırken, bu oran Amerika’da yüzde 13, Avrupa’da ise yüzde 15 seviyesinde.

Araştırma sonuçları genel olarak bakıldığında Avrupa’daki şirketlerin 5G’nin potansiyelinin farkına varmada diğer bölgelere göre geride kaldığını ortaya koyuyor. Avrupa’da şirketlerin yüzde 70’i, Amerika’da yüzde 75’i, Asya-Pasifik’te ise yüzde 80’i 5G’nin iş süreçlerinin merkezinde yer alacağını öngörüyor.

“Tüm işletmeler genelinde 5G ve IoT’ye açık bir ilgi olduğunu görüyoruz” diyen Emre Beşli, “Bu ortamda hizmet sağlayıcıların kendilerini müşterilerinin iş ortağı olarak yeniden konumlandırmaları gerekiyor. Bununla birlikte 5G ile daha fazla değer yaratılabilmesi için her bir şirkete özel çözümler üretilmesi şart” değerlendirmesine bulundu.