Sağlık Kuruluşları Yeni Teknolojilere Odaklanıyor

EY’nin ‘Sağlık Hizmetlerinde Yeni Yaklaşımlar’ raporuna göre; sağlık sektöründe yeni teknolojilere ve hastalıklardan korunma odaklı stratejilere yatırım yapılması gerekiyor

EY, insan ömrünün uzaması ve yeni teknolojilerin ortaya çıkması ile birlikte sağlık hizmetleri sektöründe yaşanan dönüşümü mercek altına alan ‘Sağlık Hizmetlerinde Yeni Yaklaşımlar’ raporunu açıkladı. Rapor; kişiselleştirilmiş sağlık hizmetlerine artan talebin ve teknolojik gelişmelerin sağlık hizmetleri ve iş modelleri üzerindeki küresel etkisine ışık tutuyor. Raporda; sağlık hizmeti kuruluşlarının maliyetlerin azaltılmasına ve hastalar için daha iyi sonuçlar alınmasına çabaladıkları belirtiliyor. Aynı zamanda sağlık sektöründe hastalıklardan korunma odaklı stratejilere yatırım yapılması ve uygulamaya geçilmesi gereksinimine vurgu yapılıyor.

Sağlık Kuruluşları RSO ve AI Gibi Yeni Teknolojileri Keşfediyor

Sağlık hizmeti kuruluşlarının verimliliği artırmak amacıyla süreç, prosedür ve hasta arayüzlerini düzenli olarak gözden geçirdiğinin belirtildiği raporda; pek çok kuruluşun bu amaçla robotik süreç otomasyonu (RSO) ve yapay zeka gibi yeni teknolojileri kullanmaya başladığı ifade ediliyor. Öte yandan sanal erişim arayüzü ve uzaktan izleme gibi diğer teknolojilerin de hasta deneyiminde iyileşme sağlayabileceği belirtiliyor.

EY’nin İngiltere, Avustralya ve Hollanda’da bulunan hasta ve doktorların görüşlerini alarak gerçekleştirdiği ankete göre;doktorların %62’si sanal teknolojilerin kullanımını hasta iletişiminde faydalı bulurken, yüzde 68’i ise akıllı telefon vasıtasıyla kaydedilip gönderilen biyometrik verilerin fayda sağladığını ifade ediyor.

EY Türkiye Sağlık ve Yaşam Bilimleri Sektör Lideri, Vergi Bölümü & KS Avukatlık Şirket Ortağı Av. Ahmet Sağlı konu ile ilgili olarak, “Sağlık hizmeti kuruluşlarının yarattığı değer ve başarıları yalnızca veriye sahip olmalarına değil, bu verilerin doğru şekilde analiz edilerek hastalar için daha iyi sonuçlar alınmasına ve bakım ve tedavi yöntemlerini geliştirmelerine bağlı olacaktır. Bu nedenle, sağlık sektörünün büyük veriden azami olarak fayda sağlaması sağlık kuruluşlarının yeni teknolojileri bu amaçla kullanma istek ve kabiliyetlerine bağlı olacaktır. Sağlık sektöründeki hizmet ve ürün kalitesinin artırılması ve özellikle hastalar için yakın gelecekte değer yaratılması amacıyla sağlık hizmet kuruluşlarının yeni teknolojilere yatırım yapmaları ve teknolojiyi iş model ve stratejilerine dahil etmeleri önemlidir” dedi.

EY Türkiye Sağlık ve Yaşam Bilimleri Sektör Lideri, EY Orta, Güney ve Doğu Avrupa Sağlık Sektörü Kıdemli Danışmanı T. Ufuk Eren, sağlık hizmetlerinde yeni teknolojilerin kullanımı ile ilgili şunları söyledi: “Tüketiciler yeni teknolojilerin hayatlarını kolaylaştırmasına ve süreçleri hızlandırmasına alışkın. Bu teknolojilerin hayatlarının diğer alanlarında sağladığı kolaylığı sağlık hizmetlerinde de daha yalın ve koordine bir hizmet halinde görmeyi bekliyorlar. Dolayısıyla, sağlık kuruluşlarının doğru hasta deneyimini tasarlamaları için mobil, şeffaf ve dolaysız bir süreç yaratacak teknolojilere yatırım yapmaları gerekiyor.”