Red Hat’in 2018 Mali Yılı Birinci Çeyrek Sonuçları Açıklandı

Birinci çeyrekte toplam gelir 677 milyon Amerikan doları olarak gerçekleşirken, Amerikan doları bazında yüzde 19, sabit kur bazında yıldan yıla yüzde 20 artış yaşandı.

Red Hat 2017Red Hat, Inc. (NYSE: RHT) 2018 mali yılının 31 Mayıs 2017’de sona eren birinci mali çeyreğinin finansal sonuçlarını duyurdu. Red Hat Başkan ve CEO’su Jim Whitehurst konuyu şöyle değerlendiriyor: “Birinci çeyrek sonuçlarının da gösterdiği üzere 2018 mali yılına güçlü bir giriş yaptık. Mali rakamlarımızda çift haneli rakamlarla ilerliyoruz. Toplam gelirlerde Amerikan doları bazında yüzde 19, sabit kur bazında yüzde 20 büyüme, uygulama geliştirmeye ve gelişmekte olan diğer teknolojilere yönelik abonelik gelirlerinde ise bu çeyrekte yüzde 40 yükseliş gerçekleştirdik. Temel önem taşıyan ve bulutu destekleyen teknolojilerimizin kabiliyeti bizlere bu faydaları sağlarken, müşterilerimizin de altyapılarını  ve hibrit buluttaki uygulama geliştirme platformlarını modernleştirip yönetmelerine yardımcı oluyor.”

Red Hat Başkan Yardımcısı ve CFO’su Eric Shnder ise, “Birinci çeyrek rakamlarının bu kadar güçlü çıkmasının ardında teknolojilerimize duyulan küresel talep ve en büyük müşterilerimizin giderek artan bağlılığı yatıyor. İlk çeyrekte elde ettiğimiz güçlü rakamlar ve Red Hat ortaklarının iş yapış hızı ile güvenilir uygulamaları, tüm yıl gelir görünümünün artmasını sağlamıştır” diyor

Gelir: Birinci çeyrek için toplam gelir 677 milyon Amerikan doları olarak gerçekleşirken, Amerikan doları bazında yüzde 19, sabit kur bazında yıldan yıla yüzde 20 artış yaşandı. Birinci çeyrek için abonelik geliri 597 milyon dolar olarak gerçekleşirken yıldan yıla Amerikan doları bazında yüzde 19, sabit kur bazında yüzde 20 artış sağlandı. Söz konusu çeyrekteki toplam gelirlerin yüzde 88’ini abonelik gelirleri oluşturdu.

Abonelik gelirlerinde patlama: Altyapıya yönelik hizmet ve ürünlerden gelen abonelik gelirleri bu çeyrek 458 milyon dolara ulaşarak, önceki yılın aynı dönemine oranla hem Amerikan doları bazında yüzde 14, hem de sabit para kur bazında yüzde 14 artış kaydetti. Uygulama geliştirmeye ve gelişmekte olan diğer teknolojilere yönelik abonelik geliri ise bu çeyrekte 139 milyon dolara ulaşarak, geçen yıla göre Amerikan doları bazında yüzde 41, sabit kura göre yüzde 42 yükseldi.

Faaliyet Geliri: Bu çeyrekte GAAP -Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri-dışı faaliyet geliri, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artarak, 88 milyon dolar oldu. Nakit olmayan, hisse bazlı tazminat masrafları, gayri maddi aktiflerin amortizasyonu ve kurumsal kombinasyonlardan kaynaklanan işlem maliyetleriyle ilgili düzeltmelerden sonra, birinci çeyrek GAAP -Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri-dışı gelir, önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde12 artarak 139 milyon dolar oldu. Birinci çeyrekte, GAAP faaliyet marjı yüzde 12,9, GAAP-dışı faaliyet marjı ise  yüzde 20,5 olarak gerçekleşti.

Net Gelir: Birinci çeyrek için GAAP-Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri uyarınca net gelir 73 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0,40 dolar oldu, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde bu rakam 61 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0,33 dolar olmuştu.

Nakit olmayan, hisse bazlı tazminat masrafları, gayri maddi aktiflerin amortismanı ve kurumsal kombinasyonlardan kaynaklanan işlem maliyetleriyle ilgili düzeltmelerden sonra, birinci çeyrek GAAP -Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri-dışı gelir, 102 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0,56 dolar oldu. Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde bu rakam 92 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0,50 dolar olmuştu. GAAP dışı seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisselerine,  değiştirilebilir tahvilden kaynaklanan seyreltmeler dahil edilmemiştir; zira potansiyel herhangi bir seyreltme, bizim değiştirilebilir tahvil “hedge” işlemlerimizle dengelenmektedir.

Nakit: Birinci çeyrekte işletme faaliyetlerinden gelen nakit akışı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artışla 258 milyon dolar oldu. Toplam nakit, nakit eşdeğerleri ve yatırımlar 31 Mayıs 2017 itibariyle, birinci çeyrekte adi hisse senedi piyasasından yapılan yaklaşık 62 milyon dolarlık 714.900 milyon hisse civarındaki hisse geri alımı sonrası 2,31 milyar dolar oldu. 31 Mayıs 2017 itibariyle, mevcut hisse geri alımı onayı kapsamında kalan bakiye 574 milyon dolar oldu.

Ertelenmiş Gelir: Birinci çeyrek sonunda, şirketin toplam ertelenmiş gelir dengesi geçen yıla kıyasla yüzde 21’lik artışla 2,05 milyar dolar oldu.   Döviz kurlarındaki değişikliklerden kaynaklı toplam ertelenmiş gelirin pozitif etkisi geçen yılın aynı dönemine oranla 13 milyon dolar oldu. Sabit kur bazında elde toplan ertelenmiş gelir geçen yıla kıyasla yüzde 21 olacaktı.

Görünüm: Red Hat’in görünümünde tüm yıl boyunca ticari şartlar ve döviz kurlarındaki durum dikkate alınmıştır. Bütün yıl için:

  • Gelir görünümünün 2.785 milyar dolardan 2.825 milyar dolara artması bekleniyor.
  • Tüm yıl için GAAP faaliyet karının yaklaşık yüzde 15,4, GAAP-dışı faaliyet karının ise yaklaşık yüzde 23,6 artması bekleniyor.
  • Hisse başına tamamen seyreltilmiş GAAP kazançlarının, kapatılmamış hisselerin 181 milyon olduğu varsayıldığında, yaklaşık 1,76 dolardan, 1,80 dolar olması beklenmektedir. Hisse başına tamamen seyreltilmiş GAAP dışı EPS’nin ise, kapatılmamış hisselerin 180 milyon olduğu varsayıldığında, hisse başına yaklaşık 2,66 dolardan 2,70 dolar olması beklenmektedir. Hem GAAP hem de hisse başına düşen GAAP-dışı; çeyrek dönem başına 2 milyon dolarlık diğer gelirlere, tahmini yıllık efektif vergi oranı yüzde 28’e işaret etmektedir.
  • İşletme faaliyetlerinden gelen nakit akışı aralığında beklenti yaklaşık 850 milyon dolardan 870 milyon dolara yükselmiştir.

İkinci çeyrek için:

  • Gelir görünümünün 695 milyon dolardan 702 milyon dolara artması bekleniyor.
  • GAAP faaliyet karının yaklaşık yüzde 15,2, GAAP-dışı faaliyet karının ise yaklaşık yüzde 24,0 artması bekleniyor.
  • Tamamen seyreltilmiş GAAP EPS kazançlarının, tamamen seyreltilmiş ve kapatılmamış 182 milyon hisse olduğu varsayıldığında, hisse başına yaklaşık 0,43 dolar olması beklenmektedir. Tamamen seyreltilmiş GAAP-dışı EPS kazançlarının ise, kapatılmamış 182 milyon hisse olduğu varsayıldığında,  yaklaşık 0,67 dolar olması bekleniyor. Hem GAAP hem de hisse başına düşen GAAP-dışı; 2 milyon dolarlık diğer gelirlere, tahmini yıllık efektif vergi oranı yüzde 28’e işaret etmektedir.

GAAP’tan GAAP-dışına denkleştirme:

Tüm yıl için GAAP-dışı faaliyet karı beklentisi; yaklaşık 200 milyon dolarlık nakdi olmayan hisseye dayalı ödeme giderlerinin yıl sonuna tahmini etkisinin, maddi olmayan aktiflerin 30 milyon dolarlık amortismanını ve ticari birleşmelerden kaynaklanan yaklaşık 0,1 milyon dolarlık işlem maliyetlerinin çıkartılması sonrası oluşturulmuştur. Tüm yıl için tamamen seyreltilmiş GAAP-dışı EPS beklentisi ise önceki cümlede belirtilen giderlerin ve borç ıskontosunun artışından kaynaklanan yaklaşık 19 milyon dolarlık nakdi olmayan, tahmini yıllık efektif vergi oranı yüzde 28 olan faiz giderlerinin çıkarılması sonrası oluşturulmuştur. Buna ek olarak, tüm yılda tamamen seyreltilmiş GAAP dışı EPS, ikinci çeyreğin tamamen seyreltilmiş GAAP EPS’sine dahil edilmiş olan hisse bazlı kompansasyonla ilişki olan yaklaşık 20 milyon dolarlık vergi karını hariç bırakmaktadır. Tüm yıl için GAAP dışı EPS seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisselerine,  değiştirilebilir tahvilden kaynaklanan yaklaşık 1 milyon adet seyreltilmiş hisse dahil edilmemiştir; zira potansiyel herhangi bir seyreltme, bizim değiştirilebilir tahvil “hedge” işlemlerimizle dengelenmektedir.

İkinci çeyrek GAAP-dışı faaliyet karı beklentisi; yaklaşık 50 milyon dolarlık nakdi olmayan hisseye dayalı ödeme giderlerinin yıl sonuna tahmini etkisinin, maddi olmayan aktiflerin amortismanının ve ticari birleşmelerden kaynaklanan yaklaşık 8 milyon dolarlık işlem maliyetlerinin çıkartılması sonrası oluşturulmuştur. İkinci çeyrek için tamamen seyreltilmiş GAAP-dışı EPS beklentisi ise önceki cümlede belirtilen giderlerin ve borç ıskontosunun artışından kaynaklanan yaklaşık 5 milyon dolarlık nakdi olmayan, tahmini yıllık efektif vergi oranı yüzde 28 olan faiz giderlerinin çıkarılması sonrası oluşturulmuştur. Buna ek olarak, ikinci çeyrekteki tamamen seyreltilmiş GAAP dışı EPS, ikinci çeyreğin tamamen seyreltilmiş GAAP EPS’sine dahil edilmiş olan hisse bazlı kompansasyonla ilişki olan yaklaşık 3 milyon dolarlık vergi karını hariç bırakmaktadır. İkinci  çeyrekte tamamen seyreltilmiş GAAP dışı EPS’ye,  değiştirilebilir tahvilden kaynaklanan 1 milyon seyreltilmiş hisse dahil edilmemiştir; zira potansiyel herhangi bir seyreltme, bizim değiştirilebilir tahvil “hedge” işlemlerimizle dengelenmektedir.

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?