PARC Türk Şirketleri İçin Teknoloji Geliştirebilir

PARC, teknoloji know-how’ını ve patent portfolyosunu farklı sektörlerden Türk şirketlerinin kullanımına sunmayı planlıyor. PARC, Türk şirketlerine global arenada rekabet avantajı sağlamayı, Türkiye’yi teknoloji tüketen değil, patenti ve lisansı kendisine ait teknolojilere sahip, bölgesine ve dünyaya teknoloji ihraç eden bir ülke haline getirmek istiyor.

İlk kişisel bilgisayar, Ethernet kartı, grafik arayüzü, lazer yazıcı, programlama dilleri gibi hayatımızı değiştiren yüzlerce buluşun sahibi, dünyaca ünlü AR-GE merkezi Xerox PARC, Türk şirketleri ile birlikte ortak teknoloji geliştirme olanaklarını sorguluyor. Xerox PARC Başkan Yardımcısı Dr. Ersin Uzun, Türk şirketleri ile PARC arasında işbirliği imkanları oluşturma amacı ile Türkiye’ye geldi. Türkiye’de Xerox PARC adına ikili iş görüşmeleri yapan Dr. Ersin Uzun, 2017 yılı başında Xerox PARC CEO’luğu görevine getirilen Dr. Tolga Kurtoğlu’nun yönetim ekibi içinde Global Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı pozisyonunda bulunuyor.

Aralık ayının son haftasında Türkiye’yi ziyaret eden Xerox PARC Başkan Yardımcısı Dr.Ersin Uzun, Türkiye Cumhuriyeti Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’yü makamında ziyaret ederek Xerox PARC’ı tanıttı ve PARC’ın Türk kamu ve özel sektör kuruluşlarına sağlayabileceği teknoloji desteğini anlattı.

Dr. Ersin Uzun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Cumhurbaşkanı Bilim, Teknoloji, Sanayi ve Üniversite Politikaları Başdanışmanı Prof.Dr. Davut Kavranoğlu’na, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof.Dr. Arif Ergin’in de hazır bulunduğu toplantıda Xerox PARC’ın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Dr. Ersin Uzun, ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü’nde, ilgili üst düzey yöneticilere, “Akıllı Ulaşım Sistemleri” ve karayolları ağının fiber optik sensörlerle uzaktan bakım ve kontrolüne yönelik yeni bir PARC teknolojisinin sunumunu yaptı.

Dr. Ersin Uzun, Türkiye’nin en büyük özel sektör kuruluşlarının tepe yöneticileri ile de bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde, PARC ile Türk şirketleri arasında olası işbirliği olanakları değerlendirildi. Dr. Ersin Uzun PARC’ın keşfi olan, patenti başka ülke ve firmalara lisanslanmamış yeni PARC teknolojilerini tanıttı. PARC’ın, Türkiye’ye verebileceği teknoloji desteği ve Türkiye’de, Türk şirketleri ile birlikte yapılabilecek Ar-Ge çalışmaları masaya yatırıldı. Dr. Ersin Uzun’un Türkiye ziyaretinde, bazı Türk şirketleri ile NDA (Gizlilik Anlaşması) imzalanmasına, PARC’la söz konusu şirketler arasında olabilecek ikili işbirliği olanaklarının daha detaylı bir şekilde sorgulanmasına karar verildi.

Türkiye’nin güzide üniversitelerinden ODTÜ bünyesinde, düzenlenen özel bir etkinlikte, ODTÜ BİLTİR Merkezi Endüstri 4.0 Platformu Öğretim Üyeleri, ODTÜ Teknokent firmalarının temsilcileri, PARC Başkan Yardımcısı Dr. Ersin Uzun ile biraraya geldi.Gerçekleştirilen çalıştayda, ODTÜ BİLTİR Merkezi Endüstri 4.0 Platformu Öğretim Üyeleri, ODTÜ’de gerçekleştirilen yapay zeka, nesnelerin interneti, dijital otomasyon gibi konulardaki AR-GE çalışmaları hakkında bilgi verdiler. ODTÜ Teknokent bünyesinde yer alan firmalarda PARC’la yapılacak olası bir teknoloji işbirliğinde, PARC teknolojileri ve buluşlarının Türkiye’deki ilgili kuruluşlara kurulması ve uyarlanmasına yönelik yetkinliklerini ortaya koydular.

Türkiye’de yapmış olduğu görüşmelerle ilgili bir değerlendirmede bulunan Dr. Ersin Uzun, “PARC gibi şu an dünyada teknolojiye yön veren bir merkezde geliştirilen yeni teknolojileri Türkiye’ye transfer ederek, Türkiye için önemli bir değer yaratmayı arzu ediyoruz. Türkiye’nin teknoloji tüketen ve birleştiren değil teknoloji üreten ve dünyaya teknoloji ihraç eden bir ülke haline gelmesi için PARC, belirlenecek belli alan ve konularda Türkiye’ye AR-GE ve doğrudan teknoloji geliştirme desteği sunabilir” dedi.

Günlük yaşamımızda kullandığımız bir çok teknolojilerin ilk bulunduğu yer olan; buluşları ile dev şirketler, yeni sektörler yaratan efsane Ar-Ge Laboratuvarı PARC, geçmişte olduğu gibi bugün de teknolojiye yön veren, geleceğin tasarlandığı yeryüzündeki en önemli birkaç teknoloji üssünden biri. PARC; Fortune 100 şirketlerinin bir çoğu, farklı ülkelerden hükümet kuruluşları ve start-up şirketler ile teknoloji geliştiriyor. PARC; BASF, DOWA, Google, Hitachi, Honda, LG, P&G, Samsung, Sony gibi onlarca global şirket ve NASA, DARPA, ARPA-E ve NSF başta olmak üzere dünya genelinden birçok resmi kurumla hali hazırda ortak çalışmalar yürütüyor.

ABD’nin Kaliforniya Eyaleti Palo Alto Bölgesinde 1970 yılında Xerox tarafından kurulan PARC, 2002 yılından beri bağımsız bir statüde çalışmalarını sürdürüyor. PARC, dünyanın önde gelen firmaları, hükümet kuruluşları ve start-up şirketleri ile birlikte yapay zekadan nesnelerin internetine, basılı elektroniklerden, dijital dönüşüme farklı konularda geleceğin teknolojilerini geliştiriyor.