Kurumsal Değerin Yeni Ölçütü: Dijitalleşme

Şirketler kurum değerlerini en üst düzeye çıkarmak için derin dijital know-how’a sahip liderleri tercih ediyor. Lider seçimlerinde firmalar, özel sermaye deneyiminin yanı sıra adayların dijital vizyonlarına dikkat ediyor. Özel sermaye yöneticileri, bakir alanları değerlendirmek için yeni dijital becerilere ihtiyaç duyuyor.

Şirketlerin kurumsal değerinin ölçütü artık tuğla ve harç varlıkları, tesis, envanter ve boru hattı anlaşmaları gibi geleneksel araçlara dayanmıyor. Kurumsal değer, işin dijital yolculuğunun seviyesi ve dijitalleşme için gelecek potansiyeli ile ölçülüyor. Page Executive, dijitalleşmenin, hızlı adaptasyon ve daha ayrıntılı analizlere göre şirketin tepki verebildiğini ifade ediyor. Böylece şirkete yeniden yatırım yapabilme olanağı sağlayarak belirli alanlardaki yatırım getirisini (ROI) belirlemesine yardımcı oluyor. Page Executive Danışmanı Deniz Çakırgil Sezen, “Şirketler, kontrol ettikleri işletmelerdeki kilit rolleri değiştirme yetkisine sahip. Dijital dünyaya ayak uydurabilmek için bu değişimi gerçekleştirmeleri gerekiyor.” diyor.

Yatırım firmaları dönüşümcü dijital liderlere ihtiyaç duyuyor

Yatırım şirketleri, dijitalleşme oranlarını anlayıp benimseyerek firmalarına değer katacak liderlere ihtiyaç duyuyor. Dijitalleşme, daha fazla kazanım için hızlı değişimi kolaylaştırmakla birlikte pek çok farklı iş alanında gelişim imkânı sağlıyor. Ayrıca yine dijitalleşme sayesinde, iş dünyasında hem avantaj hem de dezavantaj olarak görülebilen şeffaflık ve rekabette de artış gözlemleniyor. Özel sermayede, portföy iyileştirmelerinde daha önce kullanılan çalışma modeli ve stratejilere kıyasla çok daha farklı bir yol izleniyor. Liderlerin, daha iyi değerlendirmeler yapabilmek için yeniçağın gereklerini kapsamlı bir şekilde benimsemeleri önem taşıyor.

Dijitalleşme sorgulama biçimlerini değiştiriyor

Günümüzde, verimliliğin tam kalbinde dijital çalışma biçimleri yer alıyor. Dijitalleşme şirketlerin kazanç/kayıp belirlemelerine ve dâhili, harici olarak daha etkin iş birliğine yardımcı oluyor. Ölçülebilir ve hızlı yapısıyla tedarik zinciri ve satış pazarlama gibi pek çok alanda da kolaylıkla uygulanabiliyor. Dijital çalışma biçimleri, şirketlerin kazançları ve kayıpları tespit etmesine ve dâhili ve harici olarak daha etkili bir şekilde iş birliği yapmasına yardımcı oluyor.

Hızlı gelişen dünyada sakin kalmak

Perakendeciler giderek, dijital kanallar, sohbet botları ve sosyal medya aracılığıyla fiziksel mağaza perakendeciliğinin geleneksel modlarını 24/7 küresel çevrim içi ağa bağlıyorlar. Tedarik zinciri, lojistik, pazarlama, insan kaynakları ve satış konularında doğrudan etkileri olan bu tür stratejiler, dijital bir zihniyet ve net bir vizyon gerektiriyor.

Dijital Stratejiyi benimseyen liderler önem kazanıyor

Dijitalin en iyi şekilde benimsenebileceği ana alanlarını belirlemek ve bunun gelecekte işletmeyi nasıl etkileyeceğini açıklamak için bir vizyon ve bir strateji geliştirmek oldukça önemli. Bünyesinde dijital roller barındıran departmanların dijital müdür atamaları gerekiyor. Bu doğrultuda yapılan işe alımlar büyüme yolunda beklentilerin karşılanmasını sağlıyor.

Page Executive Danışmanı Deniz Çakırgil Sezen “Bazen, karar verenin belirsiz olduğu bir matris durumuyla karşılaşıyoruz. CFO, CEO‘ya rapor verir ve onu sıralamada CEO’nun ardında önemli bir paydaş olan yatırımcı takip eder. Ancak tüm bu liderlerin, dijital dönüşümün, yatırım açısından getirileri hakkında yeterli farkındalığa sahip olduklarını söyleyebilir miyiz? Ya da ortak bir çapraz işlevsel dijital vizyonu paylaştıklarını söylemek mümkün müdür?” diyor ve ekliyor “Özel sermaye şirketleri, genel stratejiyi anlayıp kavramsallaştırarak doğrudan taktiksel uygulamasını sağlayacak dijital stratejistlere ihtiyaç duyuyor.”diyor.

Kârlılığın doğası ve başarıyı oluşturan etkenler değişiyor. Yeni becerilere ve temel yetkinliklere ek olarak inovasyonu da ana eğilimler arasında görmek büyük önem kazanıyor. Başarılı uygulamalar ile bu yetkinlikler dijital çağda karlılığın anahtarı oluyor.