KOBİ’lerin Büyümesinde Teknoloji Önemli Role Sahip

Facebook, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve Dünya Bankası, KOBİ’lerin duyarlılıklarını, faaliyetlerini ve sorunlarını anlamak adına yaptıkları Future of Business (İş Dünyasının Geleceği) anketinin sonuçlarını açıkladı. Anket, online araçların KOBİ’lerin uluslararası ticaret yaparak büyümesinde önemli rol oynadığını ortaya koyuyor.

Şubat 2016’da 22 ülkede yapılarak başlanan anket, bugün 42 ülkeyi kapsıyor. Ocak 2017’den bu yana ankete dâhil olan ülkeler arasında Çek Cumhuriyeti, Ekvator, Macaristan, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Romanya, Rusya, Tayvan ve Çin yer alıyor. Ankete katılan 42 ülke, dünya nüfusunun yüzde 40’ını ve global GSYH’nin yüzde 73’ünü temsil ediyor. Bugüne kadar aylık ankete Facebook’ta Sayfası olan, 218 binden fazla işletme aylık ankete katıldı ve bu, Ocak 2017’den bu yana yaklaşık yüzde 60’lık bir artışı temsil ediyor.

Facebook, daha fazla bilgi elde edebilmek için Mart-Mayıs 2017 döneminde ankete “Ticaret Raporu” başlıklı yeni bir modül de ekledi ve bu modül kapsamındaki soruları 50 bin KOBİ yanıtladı. Sonucu özetlemek gerekirse, uluslararası ticaret yapan KOBİ’ler daha özgüvenli ve istihdamı artırmaya daha yatkın.

Türkiye’nin anket sonuçları şöyle:

– Türkiye’den ankete katılan KOBİ’lerin yüzde 55’i önümüzdeki 6 aya olumlu bakarken, yüzde 46’sı kendi sektörleri, yüzde 39’u ise ekonominin durumu hakkında olumlu beklentilere sahip.

– Yüzde 25’i son 6 ayda çalışan sayısının arttığını belirtirken, yüzde 33’ü önümüzdeki 6 ayda çalışan sayısında artış beklediğini belirtti.

– Yüzde 58 ile en fazla KOBİ’nin karşılaştığı zorluğun müşteri çekmek olduğu görülüyor. Bunu yüzde 56 ile ekonomik durumun getirdiği belirsizlikler ve yüzde 53 ile gelir artışı takip ediyor.

– Ankete katılan KOBİ’lerin yüzde 74’ü online araçları ürün ve hizmetlerini sergilemek ve potansiyel müşterilere reklam yapmak için kullanırken, yüzde 64’ü bu araçları müşterileri ve tedarikçileri ile iletişim kurmak, yüzde 62’si ise bilgi sağlamak için kullanıyor.

– Yeni “Ticaret Raporu” modülüne göre ise Mart-Mayıs 2017 döneminde ankete katılan KOBİ’lerin yüzde 18’i uluslararası ticaret yaparken, yüzde 14’ü ihracat yapıyordu.

Raporun tamamı futureofbusinesssurvey.org adresinde yer alıyor.

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?