HP, İş Ortağı Programını Genişletiyor

HP Amplify programı, gelişen tüketici ortamına uygun uzun vadeli büyüme sağlamak ve dijital dönüşümü desteklemek için optimize edilmiş güçlü bir yapı sunuyor.

HP, küresel iş ortağı programı HP Amplify’ın, sadece internet üzerinden işletilen, her kanalda faaliyet gösteren ve fiziksel mağazalara sahip 1350’den fazla iş ortağından oluşan ekosistemini kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurdu. 2020 sonbaharında ticari ortaklar için başlatılan ve tek bir entegre yapı üzerine inşa edilen bu güçlü iş ortağı programı, tüketici satın alma davranışları gelişimine paralel olarak dijital dönüşümü desteklemek ve büyümeyi sağlamak için gereken tespitleri, yetenekleri ve işbirliği araçlarını sunuyor. HP, 2 Ağustos 2021’den itibaren perakende iş ortaklarını da HP Amplify programına almaya başlayacak ve bu geçiş yıl boyunca devam edecek.

Sinerji ve güç olmak üzere iki farklı rotaya sahip basitleştirilmiş ve kullanımı kolay bir yapı üzerine inşa edilen HP Amplify, veri analitiğini yeni stratejiler geliştirecek tespitlere dönüştürmek, inovasyonu yönlendirmek ve iş ortaklarını performans, işbirliği ve yetenekler üzerinden ödüllendirmek için tasarlandı. Ayrıca dijital dönüşümün içgörülerle hızlandırılması, güçlü bir veri kültürünün kurulması ve işbirliğinin sağlayacağı araçlarla ortak bilginin zenginleştirilmesi mümkün olacak.

HP CCO’su Christoph Schell, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları aktardı:
“Genel olarak BT endüstrisi ve özellikle perakende kanalı için, işlerin her zamanki gibi yürümesi diye bir seçeneğin kalmadığı aşikar. HP Amplify, perakende iş ortaklarının HP ile iş yapmalarını kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda hem işlerin bugün nasıl değiştirebileceğine dair net bir yol sağlıyor hem de gelecekte uzun vadeli ve sürekli büyümeyi mümkün kılıyor. İş ortağı topluluğumuzla birlikte, rekabet gücünü korumak için yeni güç alanları geliştirirken ortak yeteneklerimize yatırım yaparak tüketicilerin ürünlerimizi ve hizmetlerimizi nasıl deneyimlediğini yeniden keşfediyoruz.”

Perakende Kuralları Yeniden Yazılıyor

Salgın nedeniyle evden çalışma ve eğitim taleplerinin artmasıyla perakende sektörü hızlı bir değişim yaşadı. Gartner’a göre, dönüşüm deneyimlerinin ivmesine odaklanmak, bugün iş dünyasının gerektirdiği esnekliği oluşturmak ve sürdürmek için kritik öneme sahip olacak. Öngörülebilir gelecek için tüketici davranışındaki değişiklikler perakendedeki değer üzerinde diğer faktörlerden daha büyük bir etkiye sahip olacak.

Mağaza içi trafik azalırken, e-ticaret satışları 2020’de yüzde 27’den fazla büyüdü ve 2025 yılına kadar toplam satışların yüzde 40’ını paketli tüketici malların oluşturması bekleniyor. Hibrit çalışma, üretici-tüketicilerin ortaya çıkması ve e-ticaretin süregiden büyümesi gibi trendler, perakende sektöründe işbirliği yapacak ortaklıkları her zamankinden daha elzem hale getiriyor. HP Amplify Impact, perakendecilere, bu değişimden yararlanmaları için güç veriyor, iş ortaklarına üstün müşteri deneyimleri sunarken gelecekte de büyümelerini teşvik edecek şekilde donatıyor.

Performans, Yetenekler ve İşbirliği

HP Amplify, pazara gidiş stratejilerinin aşamalı bir şekilde etkinleştirilmesi için tasarlanmış olan ve performans, yetenekler ve işbirliği olmak üzere üç temele odaklanan ortak bir platform sunuyor.

Performans

Perakendecilerin ihtiyaçlarını karşılarken HP Amplify,portföy satışlarına ve gelire bağlı çeşitli performans göstergeleri üzerinden iş ortaklarını ödüllendiriyor. Yapılandırılmış bir ücret çerçevesi ve satış artırıcılar perakende ortaklarının performansını ve başarılarının net göstergeleri olan eylemlerinin değerlendirilmesine yardımcı oluyor.

Yetenekler

HP Amplify, yalnızca satış gelirinin ötesinde, veri içgörülerini, hizmet modellerini, tutarlı çevrimiçi ve mağaza içi deneyimleri yönlendirme gibi yeni özelliklere göre ödüller belirliyor. Yeni yeteneklerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi, temel yeteneklere, tüketici eğilimlerine, kıyaslamalara ve en iyi uygulamalara dayalı çevrimiçi dijital değerlendirmeler ve önerilerle destekleniyor. HP Amplify, e-ticaret ve dijital odaklı müşteri yolculuklarının hakim olduğu bir dünyada rekabet etme ve kazanma yeteneklerine yatırım yapan iş ortaklarını ödüllendiriyor.

İşbirliği

Dönüşümsel değişim işbirlikçi ortaklıklar gerektiriyor. Tedarikçilerle düzenli olarak işbirliği yapan şirketler, sektördeki emsallerinden daha yüksek büyüme, daha düşük işletme maliyetleri ve daha fazla karlılık gösterebiliyor6. Verileri raporlayan iş ortakları, daha olumlu müşteri sonuçlarını öngörüp etkinleştirebilecek, sonuç olarak satış dönüşümlerini yönlendirebilecek ve ortalama alışveriş oranını en üst düzeye çıkarabilecek. HP, mağaza düzeyinde ürün çeşitlendirme araçları ve farklı fırsatların önünü açan çapraz kategori önerileri aracılığıyla satışları optimize etmek için iş ortaklarıyla yakın işbirliği yapacak.

Daha Sürdürülebilir Bir Geleceğe Giden Yol

HP Amplify İş Ortağı programı, iş ortaklarına daha sürdürülebilir bir geleceğe giden isteğe bağlı bir yol da sağlıyor. Bu yılın başlarında ticari ortaklar için başlatılan HP Amplify Impact, HP’nin üç Sürdürülebilir Etki ayağı ile anlamlı bir değişim yaratmayı amaçlıyor. Bunlardan birincisi iklim değişikliğine vurgu yapan Gezegen (Planet), ikincisi insan hakları ve sosyal adaleti vurgulayan İnsanlar (People) ve digital açılmalar arasında köprü kurulmasının altını çizen Topluluk (Community).

HP Amplify Impact programı, iş ortaklarının olumlu etki yaratmak için cesur ve uzun vadeli hedefler belirlemelerine yardımcı oluyor. HP Amplify Impact programına katılmayı taahhüt eden iş ortakları, şirketin kapsamlı yatırım ve girişimlerine yardımcı olarak kendi uygulamalarını değerlendirmek üzere HP ile birlikte çalışacak.