Fujitsu, Ekosistem Platformu’nu Oluşturdu

Yeni Ekosistem Platformu, Fujitsu’nun geniş kapsamlı iş ortağı topluluğundaki iş birliğini teşvik etmek ve desteklemek üzere iş ortaklarıyla birlikte oluşturuldu.

Fujitsu, Select Partner Programı’nın gelişimindeki en son adım olan Ekosistem Platformu’nu duyurdu. İş ortaklarının, günümüzün veri odaklı iş ortamında başarılı olmalarına yardımcı olmak için tasarlanan platform, müşterilerin, mevcut ve yeni ortakların iş birliği yapabileceği, inovasyon ve yeni iş değeri yaratabilecekleri dinamik bir alan sunuyor. Platform, iş ortaklarının kendi katma değerli çözümlerini ve yeniliklerini tanıtmaktan yeni müşteri projelerini hayata geçirmek için yeni iş ortağı arayışına ve zorlukları aşmak için gereksinimlerini duyurmaya dek birçok seviyede etkileşimde bulunmalarını sağlıyor.

Kurumlar, bir yandan BT yatırımlarının artan karmaşıklığını takip ederken diğer yandan dijital dönüşümlerine odaklanırken, hedeflerini gerçekleştirmek için gereken teknoloji çözümleri giderek daha karmaşık hale geliyor. Tek bir üreticinin bütünsel bir çözüm sunmak için ihtiyaç duyduğu geniş kapsamlı uzmanlığa sahip olmadığı birçok durum söz konusu. Fujitsu Ekosistem Platformu, müşterilerin ihtiyaç duyduğu bütünsel çözümleri bir araya getirmek için iş ortağı ilişkileri ve mikro-ittifaklar oluşturulmasını teşvik ediyor. Bu bağlamda, yenilikçiliği desteklerken diğer taraftan müşterilerin faaliyet gösterdiği pazarlardaki ihtiyaçlarına yönelik “birlikte üretim” felsefesiyle oluşturulmuş çözümler sunmak için gereken desteğe erişim sağlıyor.

Ekosistemin gücünü kullanın

Fujitsu Ekosistem Platformu, tüm katılımcıların benzersiz yeteneklerinin takdir edildiği özel bir iş birliği platformudur. Bu platformdan her tür ve büyüklükteki iş ortağı yararlanabiliyor. Burada, özel becerilere veya buluşlara sahip olanlar, fikirlerini hayata geçirmelerine yardımcı olacak müttefikler bulabilirken, kurulum firmaları ve entegratörler daha büyük projelere katkıda bulunabilme imkanına kavuşuyorlar. Katma değerli satıcılar, bulut servis sağlayıcıları ve distribütörler, sundukları hizmetlerini yeni bölgelere veya dikey uzmanlık alanlarına genişletmek ve yeni ittifaklardan yararlanmak için Fujitsu Ekosistem Platformu’nu kullanabilir. Merkezi bir kaynak havuzuna erişim hakkına sahip olan iş ortakları, Fujitsu Ekosistem Platformu aracılığıyla, projelerinde yararlanabilecekleri uzman yetkinliklerin varlığından emin olarak, yatırımlarını işlerinin temel ihtiyaçlarına yöneltebiliyorlar.

Fujitsu Avrupa Kanal Başkanı Fernanda Catarino şunları söylüyor: “Mevcut programlar, yeni ve gelişmekte olan iş ortaklarını daha yüksek değere, daha karmaşık müşteri projelerine erişimlerini sağlamak üzere motive edemedikleri için satış kanalının sunduğu imkanlarla daha az alakalı hale gelebiliyorlar. Buna karşılık, Fujitsu Select Partner Programı ve yeni Ekosistem Platformumuz, iş ortaklarımızın müşterilerinin veri odaklı dönüşüm gereksinimlerinin daha iyi karşılanmasına yardımcı oluyor. Fujitsu iş ortaklarının iş birliği yoluyla dijital dönüşüm çözümleri sunmak istediklerini biliyoruz. İş Ortaklarının aralarında oluşturacakları iş birliklerini ve mevcut mikro ittifakları teşvik ederek, bir sonraki dönüşüm dalgasının talep ettiği yeniliği hızlandırabileceğiz.”

Farklı potansiyellere uygun katılım seviyeleri

Fujitsu Ekosistem Platformu, iş ortakları için farklı düzeylerde katılım imkanı sunuyor. Platformun varoluş nedeni, yeni iş imkanları oluşturmak için iş ortakları arasında ilişki kurmak olarak öne çıkıyor. Platform, iş ortaklarının, yeni bir coğrafyaya açılmak veya daha büyük projelere katılmak için güçlerini birleştirmek için ihtiyaç duydukları yetkinliklere sahip meslektaşlarını bulabilmelerini sağlıyor. Hem müşteriler hem de iş ortakları, ihtiyaçlarını yayınlayarak yeni projeler paylaşmanın yanı sıra coğrafya, dikey sektör veya teknik uzmanlık alanları gibi filtreleri kullanarak iş birliği yapabilecekleri potansiyel iş ortaklarını arayabilirler.

Ekosistem Platformu’nun bir diğer güçlü özelliği ise bir iş ortağının meslektaşları tarafından yeniden pazarlanabilir çözümleri sergileyebilmelerine imkân vermesi. Örneğin, Fujitsu donanımı ile birlikte dikey pazarlara özel hazırlanmış bir yazılım, platform aracılığıyla diğer iş ortaklarıyla paylaşılabilir. Bu durum, iş ortaklarının kendi fikri mülkiyet haklarının erişimini artırarak diğer iş ortaklarına yeni ve farklılaştırıcı çözümlere kolay erişim sağlayan eşsiz bir fırsattır.

Yeni değer yaratma için bir katalizör

Fujitsu Ekosistem Platformu, katma değerli yeni bir hizmet fikri olan ancak bu yeni hizmeti pazara getirmek için yardıma ihtiyacı olan iş ortakları için inovasyon ve daha derin iş birliği sağlayan bir katalizör görevi görüyor. İş ortakları, Fujitsu’nun İnsan Odaklı Deneyim Tasarımı (HxD) yaklaşımına dayalı “birlikte üretim” oturumlarına katılabilirler. Bu oturumlar, çözümleri tanımlamak ve nihayetinde sunmak için birden fazla iş ortağı, müşteri ve Fujitsu ile birlikte farklı alanlardan uzmanları bir araya getiriyor.

Brainpool AI Genel Müdürü Kasia Borowska şunları ekliyor: “Bu ekosistem, şu anda birçok şirketin karşılaştığı önemli bir sorunu, yani yüksek kaliteli, disiplinler arası teknik insan kaynağını bulma zorluğuna çözüm getiriyor. Bunu, inovasyonu teşvik etmek için bölgedeki en parlak zihinlerden ve en iyi teknoloji girişimlerinden bazıları arasında iş birliği yaparak sağlıyor. Fujitsu’nun ileriye dönük bu yaklaşımı, yapay zeka ve makine öğrenimi gibi yeni uygulamalarda çözümler bulmak üzere meslektaşlarımızla birlikte çalışmamıza imkan sağlıyor.”