Fujitsu, AWS’nin “Yönetilen Servis Sağlayıcısı” Oldu

Fujitsu sistemleri, kurumların dijital dönüşümlerini sağlamak üzere ihtiyaç duydukları bulut altyapısı ve dijital uygulamaların buluta taşınma işlemlerindeki entegrasyon yetenekleri sayesinde Amazon Web Servisleri (AWS) tarafından “Yönetilen Servis Sağlayıcısı” konumuna getirildi.

Fujitsu, kurumların bulut teknolojilerine dönüşümünü hızlandırmadaki yetenekleri sayesinde Amazon Web Servisleri (AWS) “Yönetilen Servis Sağlayıcısı” konumuna ulaştı. AWS kapsamında Yönetilen Servis Sağlayıcısı (Managed Service Provider) olarak kabul edilen Fujitsu, AWS bulut hizmetlerini, kurumlara sunduğu işletme çözümlerinin içinde değerlendiriyor. Bu sayede Fujitsu, kurumsal ve kamu müşterilerinin inovasyon yetkinliklerini artırarak dijital dönüşümlerini daha da hızlandırabilecek.

AWS’nin Fujitsu’ya tanıdığı en üst seviyedeki bu akreditasyon, Fujitsu ve AWS arasında imzalanan stratejik işbirliğinin ve yakın zamanda Fujitsu Bulut Hizmetlerine AWS’yi eklemesinin olumlu bir sonucu. AWS Yönetilen Service Sağlayıcı İş Ortağı Programı, bulut altyapısı ve kurumsal uygulamaları buluta geçişi konusunda yetenekli olan AWS İş Ortağı Ağı (APN) Danışmanlık Ortakları için tasarlandı. Bu program, kurumların bilişim ortamlarının pro-aktif izlenmesi, otomasyonu ve yönetimini sağlayarak kurumlara değer katıyor. Bu akreditasyon, AWS için yeni Fujitsu Bulut Hizmeti’nden yararlanan bir dizi müşteriye yeni ufuklar açıyor.

AWS ile yapılan işbirliği, Fujitsu’nun bulut teknolojileri çözümlerinin kritik bir bileşenini temsil ediyor. Bu işbirliği sayesinde kuruluşların bir sonraki bulut teknolojilerini benimseme aşamasındaki yeniden yapılanma sürecine hızla geçebilmeleri mümkün olacak.

Kurumlar ayrıca, bulut teknolojilerine dönüşümlerini daha hızlı yapabilmelerini sağlayacak kendisini ispat etmiş bir metodolojiden yararlanabilecekler. Fujitsu, kurumların bu amaçla geçirecekleri değerlendirme, dönüşüm ve bulutun sürekli optimizasyonuna kadar olan tüm süreci son derece basitleştirmiş durumda.

Fujitsu Çoklu Bulut Hizmetleri Satış ve Satış Öncesi EMEIA Başkanı Mark Phillips, şu yorumu yapıyor: “Dijital dönüşümdeki müşterilerimiz için başarının anahtarı, bireysel işletmelerinin gereksinimlerine odaklanmış özel bulut ekosistemlerini birlikte oluşturmaktır. AWS için Fujitsu Bulut Hizmeti, Fujitsu’nun AWS’yi müşterilerin kurumsal BT ortamlarına sorunsuz bir şekilde entegre etmesini sağlar. Fujitsu böylece, kurumların iş modellerini, uygulamalarını ve hizmetlerini hızlı bir şekilde izlemesi için gereken kolay ölçeklenebilirliği, çevikliği ve araçları sunar. AWS’den elde ettiğimiz gurur verici Yönetilen Servis Sağlayıcısı konumunu, Fujitsu’nun AWS çözümleri sunma konusundaki yeteneklerinin bir ispatı olarak görüyorum. Binlerce Fujitsu çalışanının AWS sertifikası alması için yaptığımız eğitim yatırımının karşılığını fazlasıyla aldığımıza inanıyorum.”