“E-Ticaretin Gelişimi, Sınırların Aşılması ve Yeni Normlar” Raporu Tanıtıldı

TÜSİAD – Deloitte Digital iş birliği ile hazırlanan “E-Ticaretin Gelişimi, Sınırların Aşılması ve Yeni Normlar: 2019” raporu GittiGidiyor desteğiyle 29 Mayıs Çarşamba günü tanıtıldı.

Raporda dünyada ve Türkiye’de e-ticaretin gelişimi ve yakın dönem gelişmeleri incelenirken, omni-channel perakende, B2B e-ticaret, kişisel verilerin korunması ve e-ihracat gibi güncel başlıklar üzerine değerlendirmeler de sunuluyor.
Toplantı TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Dönüşüm Yuvarlak Masası Eşbaşkanı Serkan Sevim’in konuşması ile başladı.

Konuşmaların ardından Deloitte Digital Dijital Deneyim Çözümleri Lideri Erdem İlhan “E-Ticaretin Gelişimi, Sınırların Aşılması ve Yeni Normlar: 2019” raporunu sundu.

Toplantı kapsamında TÜSİAD Yönetim ve Yuvarlak Masalar Kurulu Üyesi, e-Ticaret Çalışma Grubu Başkanı Öget Kantarcı başkanlığında bir oturum gerçekleşti. Oturuma Alibaba Ülke Müdürü Cüneyt Erpolat, PayU Kurucu ve Ülke Müdürü Emre Güzer, Grundig Türkiye Grup Yöneticisi Handan Abdurrahmanoğlu, CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ve Yurtiçi Kargo Servisi Genel Müdürü Metin Kocael konuşmacı olarak katıldı. Oturumda, e-ticaretin Türkiye açısından önemi ve yeri, ülkemizde e-ticaretin gelişmesinin önündeki engeller ve bunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı.

Simone Kaslowski: Katma değeri, kayıtlı ekonomiyi büyütmesi ve Türkiye’nin küresel ticaret hacmini artırması bakımından stratejik önemi giderek artan e-ticaret sektörünün gelişimine yönelik adımlar kamu ve özel sektörün işbirliği ile hayata geçmeli.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski açılış konuşmasında şunları söyledi:
“2019 yılı itibariyle B2C olarak yaklaşık 3,5 trilyon dolara erişmesi öngörülen küresel e-ticaret pazarında, Çin ve ABD diğer ülkelerle arayı açarak başı çekiyor. Ülkemiz küresel e-ticaret pastası içinde henüz hatırı sayılır bir paya sahip olmasa da önemli bir potansiyeli barındırıyor. Genç ve dinamik nüfus, bireysel internet penetrasyonu, mobil geniş bant aboneliklerindeki artış ve coğrafi konumun getirdiği bölgesel olabilme avantajı e-ticarette önümüzü açan belli başlı unsurlar. e-Ticaret ile ilgili atacağımız adımlarla marka ve ürünlerimizin dünya çapında bilinirliğini, pazar payını ve e-ihracatını artırmalıyız. e-İhracat özellikle KOBİ’lerin küresel değer zincirlerine ve uluslararası pazarlara daha fazla katılabilmesini sağlıyor. Türkiye’nin 2018-2020 dönemi e-İhracat Strateji ve Eylem Planının tam anlamıyla hayata geçmesi büyük önem taşıyor.
Bunun yanında, genç nesillerin potansiyelini, yazılım ve uygulama geliştirme alanlarında da hayata geçirebilmeliyiz. Dijital okuryazarlığın artırılmasının yanı sıra dijital dönüşüm için bilgi teknolojileri alanında nitelikli insan kaynağını yetiştirmemiz ve beyin göçünü tersine çevirmemiz gerekiyor. E-ticaret gerek ürettiği katma değer ve kayıtlı ekonomiyi büyütmesi, gerekse Türkiye’nin küresel ticaret hacmini artıran yönüyle ülkemizde stratejik önemi giderek artan bir sektör. Sektörün gelişimine yönelik gerekli adımların, kamunun ve sektörün işbirliği ve istişaresiyle hayata geçirilmesini çok önemli görüyoruz”.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Dönüşüm Yuvarlak Masası Eş Başkanı Serkan Sevim konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Veriden nasıl yararlanacağımız konusunda doğru stratejileri oluşturabilmek, e-ticaretin gelişimi için önümüze çıkan fırsatların değerlendirilebilmesi için belirleyici konumdadır. İnternete bağlı akıllı cihazlar çok büyük miktarda veri üretiyor. Bu verilerin işlenmesinde yapay zeka araçlarının kullanımı da başlıyor. Müşteriler ile firmalar arasındaki etkileşimde yeni ve kişiselleştirilmiş hizmetlerin önü açılıyor. Farklı kanallarda hareket eden müşteriyi doğru tespit edebilmek, kanal bazlı etkinliği doğru ölçebilmek için gerekli veri altyapılarının kurulması gerekiyor. Firmaların veri analitiği konusunda insan kaynağı ve altyapısal yetkinliklerini artırmaları büyük avantaj oluşturacaktır. Hızlı gelişen dünyada bu alanda yetkin gençleri bulamıyorsak şirketler olarak yetiştirmemiz, eğitim için dijital eğitim kanallarını kullanmamız gerekmektedir.”

Deloitte Digital Türkiye Dijital Deneyim Çözümleri Lideri Erdem İlhan konuşmasında şunları ifade etti:
“Türkiye’de e-ticaretin gelişimine baktığımızda; 2018 yılında bireysel internet penetrasyonu ve mobil geniş bant abone sayısında Türkiye iyi bir büyüme sergiledi; alışverişte yeni norm olarak mobil kanallar gücünü kanıtlıyor; tüketicinin alışveriş kararında sosyal medya önemli bir etkiye sahip ve dünyadaki trende paralel olarak, Türkiye’de de yeni nesil ödeme yöntemlerinin gün geçtikçe daha çok kullanıldığını görüyoruz. Diğer taraftan bu gelişimin sürdürülebilmesi için iki kritik alanda gelişim yapılması gerekiyor: lojistik hizmetlerin e-ticaret müşteri deneyimine odaklanacak şekilde dönüştürülmesi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve bulut bilişim çözümleri ile ilgili farkındalık ve uyum çalışmaları hızlandırılması.

Fırsat alanlarını incelediğimizde üç başlık ön plana çıkıyor: perakende şirketleri ve üreticiler için omni-channel gelişimi ve deneyim, özellikle KOBİ’ler için e-ihracat ve tüm sektörlerde B2B e-ticaret alanlarındaki potansiyeli sektör oyuncuları için büyük fırsatlar barındırıyor.”

Türkiye’nin Yeni Büyüme Hikâyesini E-Ticaret Yazacak

TÜSİAD Yönetim ve Yuvarlak Masalar Kurulu Üyesi, e-Ticaret Çalışma Grubu Başkanı Öget Kantarcı şu değerlendirmeyi yaptı:
“Yeni nesil ticaret ve sınır ötesi ticaret önemini her geçen gün artırıyor. Biz de bu farkındalıkla 2018 yılında TÜSİAD E-Ticaret Çalışma Grubu’nu oluşturduk ve hep beraber sektörümüzün gelişmesini, ülkemizdeki KOBİ’lere ve perakendecilere ışık tutacak, destek olacak projeler ortaya koymayı hedefledik. Çünkü, Türkiye’nin yeni büyüme hikâyesini e-ticaret yazacak, e-ihracat da başrolde olacak. Bunu nasıl yapacağımıza gelince, dikkatle izlememiz gereken üç adım var: İlk adım dijital dönüşüm. Yalnız sektörlerin değil, ekonominin topyekûn dijital dönüşümle desteklenmesi gerekiyor. İkinci adım marka yatırımı. Çok güçlü markalarımız var ve bu markaları artık küresel e-ticaret platformları üzerinden dünyaya tanıtmalı, buna yatırım yapmalıyız. Üçüncü adım satış sonrası hizmet kalitesi. Online tüketicinin beklentisini uluslararası düzeyde karşılayabileceğimiz bir geleceğe yatırım yapmalıyız.”