Dell Technologies’den Avrupa’ya 45 Milyar Avroluk Davet

Dell Technologies, BT hizmetlerinin tedarik sürecinde sürdürülebilirliğe öncelik verilmesi ve daha sürdürülebilir bir gelecek için Avrupa ülkelerini ve BT sektörünü göreve davet ediyor.

Dell Technologies, BT hizmetlerinin tedarik sürecinde sürdürülebilirliğe öncelik verilmesi ve daha sürdürülebilir bir gelecek için Avrupa ülkelerini ve BT sektörünü göreve davet ediyor. Eylem çağrısı, Avrupa hükümetlerinin satın alma gücünü, tedarik süreçlerinde ve sonrasında sürdürülebilirliği arttırmaya yönelik büyük bir fırsat olarak değerlendirmeyi amaçlıyor.

Avrupa Birliği’ndeki kamusal harcama gücünün yılda yaklaşık 1,8 trilyon avro olduğu tahmin ediliyor. Bununla birlikte, BT harcamalarının 2021 yılına kadar artması ve 45 milyar avroyu bulması bekleniyor. Avrupa ülkeleri, BT ürünlerinin tedarikinde sürdürülebilirliği öncelik haline getirdiğinde çevresel ve sosyal etkileri azaltabilir, aynı zamanda satın alınan ürün ve hizmetlerin Toplam Sahip Olma Maliyetini düşürebilir.

2014 yılına ait AB Kamu Alımları Direktifi ile getirilen şartlar, kamu ihalelerinde satın almaların, fiyatlandırmanın ötesinde sürdürülebilirlik gibi özellikleri dikkate almasını öngörüyor. Direktif yaklaşık iki yıl boyunca çoğu AB üye devletinin ulusal yasalarına da yansımış olmasına rağmen Avrupa Komisyonu’nun yaptığı araştırmaya göre, AB’deki kamu sözleşmelerinin yüzde 55’inde tek önemli kriter olarak hâlâ teklif edilen en düşük fiyat kullanılıyor.

Oxford Analytica’nın kısa süre önce gerçekleştirdiği araştırma, sektörle diyalog ve ilgili sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik kriterlerinin uygulanmasına ilişkin yönlendirme eksikliğinin, sürdürülebilir satın almanın önündeki engeller olduğunu gösteriyor.

Dell Technologies, bu engellerin üstesinden gelmek ve Avrupa’nın sürdürülebilir tedarik alanında liderliğini sürdürmesini sağlamak için hem politika belirleyicilerin hem de sanayinin harekete geçmesi gerektiğine inanıyor. Şirket şu çağrıda bulunuyor:

– Avrupa Komisyonu ilgili sektör, uzmanlar ve ulusal paydaşlarla işbirliği içinde ve mevcut uluslararası çerçeveler ve sektörün en iyi uygulamaları ile uyumlu olarak, kamu alımlarında sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğin uygulanması için sektöre özgü kılavuzların geliştirilmesini ve yayılmasını desteklemeli. Ek olarak, üye devletler arasında kapasite geliştirme, en iyi uygulama paylaşımı ve ilerlemenin derecelendirilmesini sağlamalıdır.
Üye Ülkeler kamu alımları politikasında varsayılan ilke olarak sürdürülebilirliği benimsemenin yanı sıra sektör ile işbirliğini teşvik etmeli ve kamu satın alıcıları için kapasite geliştirme ve destek araçlarıyla pratikte uygulamayı desteklemelidir.
BT sektörü BT yaşam döngüsünün sürdürülebilirliğini arttırmak için en iyi uygulamaları ve yenilikleri paylaşmak üzere Avrupa Komisyonu ve kamudaki satın alma paydaşlarıyla işbirliği yapmanın yanı sıra tedarik zinciri sürdürülebilirliği için ortak gereksinimleri tanımlamak ve daha da geliştirmek için Responsible Business Alliance ile birlikte çalışmalıdır Dell Technologies, bu çabanın bir parçası olarak 2019’da BT alanında sorumluluk sahibi kamu alımlarına yönelik ortak sektör yönergeleri geliştirmek için Responsible Business Alliance (RBA) tarafından yürütülen çalışmaya aktif olarak katkıda bulunmayı taahhüt etmektedir.

Dell Technologies’in ürünleri çeşitli sürdürülebilirlik sertifikaları ve eko-etiketlere sahiptir ve sürdürülebilirlik şirket için ürün inovasyonlarında önemli bir rol oynar. 2012’den bu yana ürünlerinin enerji yoğunluğunu yüzde 60 azaltan şirket, 2020 yılına kadar yüzde 80 hedefine doğru ilerliyor. Ürünlerinin yüzde 90’ı ENERGY STAR standardına uygun.

Dell Technologies ayrıca sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarından ötürü, arka arkaya 5 yıl boyunca Dünyanın En Etik Şirketleri’ni içeren Ethisphere listesinde yer almak gibi çeşitli ödüller aldı. Şirket ayrıca kendi operasyonları ve tedarik zinciri için Responsible Business Alliance Davranış Kurallarını tam olarak benimsedi.

Dell EMC, Ticari Faaliyetler EMEA Bölgesi Başkanı Aongus Hegarty şu yorumda bulundu: “Teknolojiye yönelik talep küresel olarak arttıkça, standartları ve uygulamaları iyileştirmek ve daha sürdürülebilir bir gelecek için çalışmak üzere hem BT sektörü içinde hem de dışında daha fazla işbirliğine ihtiyaç duyulacak. Kamu alımları, uluslararası standartlar ve sektörün en iyi uygulamaları açısından, henüz yararlanılmayan ama sürdürülebilirliği artırmak için başvurabileceğimiz önemli fırsatlardan sadece biridir. Bu nedenle, kilit paydaşlarla bu konuda aktif olarak çalışmayı seçtik ve bugün harekete geçme çağrımızı başlatıyoruz.”