Dassault Systèmes, Medidata Satın Almasını Tamamladı

Dassault Systèmes kişiselleştirilmiş tıp ve hasta odaklı deneyim çağında, yaşam bilimlerindeki dijital dönüşüme Medidata Solutions ile birlikte öncülük edecek.

Nurse taking patient blood pressure in living room

Dassault Systèmes, klinik uzmanlığı ve bulut tabanlı çözümleri tedavilerin daha akıllı geliştirilmesine ve ticarileştirmesine destek olan Medidata Solutions, satın almasını tamamladığını duyurdu. Bu satın alma Dassault Systèmes’i kişiselleştirilmiş tıp ve hasta odaklı deneyim çağında sağlık, ekosistem ve pazar ihtiyaçlarına yönelik daha derin bir anlayışı yansıtan kapsamlı bir teklif üzerinden yaşam bilimlerinin dijital dönüşümüne liderlik edecek bir konuma getiriyor.

Dassault Systèmes CEO’su Bernard Charlès, “Medidata’nın memnuniyetle karşıladığımız çözümleri ve üstün yetenekleriyle birlikte vizyonumuzu, bilime dayalı kültürümüzü ve yaşam bilimleri sektöründeki bilgi ve know-how’ımızı güçlendirecek eşsiz bir varlık birleşimi sunuyoruz. Medidata bilgi zekası alanımızda bir çekirdek marka olacak,” dedi. “Veri zekası ile simülasyonu bir araya getirerek insanları daha sağlıklı hale getirmek için akıllı tedaviler geliştiriyoruz. Kapsayıcı ve çok disiplinli 3DEXPERIENCE platformu, sektörün 21. yüzyılda uygun fiyatlı hassas sağlık yönündeki dönüşümünün ihtiyaçlarını öngörmek ve ele almak açısından yenilikçileri için kilit konumda olacaktır. Sanal dünya, mümkün olanın sınırlarını yalnızca araştırma ve bilimi değil, aynı zamanda genel olarak ilaç ve tıbbi cihaz sektörünü ve tıbbın bütününü dönüştürecek şekilde ileriye taşıyacaktır. Otomobillerin ve uçakların sanal ikizlerini yapmayı mümkün hale getirdik. Aynısını insan vücudu için de yapacağız.”

Yaşam bilimi şirketleri günümüzde havacılık, otomotiv ve yüksek teknoloji şirketlerinin yanı sıra deneyim ekonomisinde dijital dönüşümü kucaklayan diğer birçok sektörün izlediği yolu izleyerek sadece ürün değil kişiselleştirilmiş deneyimler sunuyor. Kişiselleştirilmiş tıbbın karmaşıklığını yönetmek insanlar, fikirler ve veriler arasındaki noktaları birbirine bağlamak için dijital bir platform gerektiriyor. Dassault Systèmes ile Medidata Solutions’ın bir araya gelmesi bu bağlantının kurulmasını sağlayacak.

3DEXPERIENCE platformu ve Medidata Solutions sayesinde yaşam bilimi şirketleri endüstriyel performansı hızlandırabilecek, klinik deneyleri, tasarımı ve ilaç geliştirme verimliliğini iyileştirebilecek ve hastalara somut faydalar sağlayan özelleştirilmiş tedaviler oluşturabilecek.

Tarihten gelen güçlü yönlerine yaslanan ve gerçek dünya verilerini daha fazla kullanan Dassault Systèmes, döngüyü kapatabilmekte ve tedavilerin yenilenmesi ve ticarileştirilmesine katılan herkesin, yani araştırma laboratuvarı, klinik araştırma merkezi, fabrika ve hastanın işbirliği yapmasını sağlayarak tüm süreci veri odaklı karar alma ve sürekli bilgi sermayelendirmesiyle zenginleştirir.

Medidata Başkanı ve CEO’su Tarek Sherif, “Medidata ve Dassault Systèmes ekipleri sürdürülebilir yenilik geliştirme ve hayatları iyileştirme konularında zaten ortak bir vizyon paylaşıyor; şimdi ise ortak bağlılıklarımızı tüm müşterilerimize ve ortaklarımıza fayda sağlayacak tam bir entegrasyona ilerleteceğiz. Dassault Systèmes ile Medidata’nın birleşmesiyle birlikte doğru tedaviyi doğru hastaya doğru zamanda sunma konusundaki tutkumuza ulaşmak için hiç olmadığı kadar güçlü bir konuma geleceğiz.”

Medidata yeteneklerinin Dassault Systèmes’e hızlı bir şekilde entegre edilmesinin ardından Medidata, 3DEXPERIENCE platformuyla çalışan bir Dassault Systèmes markası olarak faaliyet yürütecek. Yaşam bilimleri sektörü ulaşım ve mobilitenin ardından Dassault Systèmes’in en büyük ikinci ana iş faaliyeti haline gelecek ve biyoloji, kimya ve malzeme bilimi, klinik deneyler ve gerçek yaşam verilerinin bulutta akıllı kullanımı yoluyla biyosferde sürdürülebilir yeniliği ilerletecek.