Dassault Systèmes Covid-19’un Yayılmasını Engelliyor

Dassault Systèmes, yoğun bakım üniteleri, kafeteryalar ve diğer alanlarda hava yoluyla bulaşan koronavirüs enfeksiyonu riskini azaltmak için Paris’teki Pitié-Salpêtrière AP-HP Hastanesi’ne yardım ediyor. Isıtma, havalandırma ve klima sistemleri de dahil olmak üzere hastanenin mevcut güvenlik önlemlerinin iyileştirilmesi için havaakımı simülasyonları kullanılıyor.

Dassault Systèmes Avrupa’nın en büyük üniversite hastaneleri sistemi AP-HP’nin bir parçası olan Paris’teki Pitié-Salpêtrière Hastanesi’nin COVID-19 pandemisi sürecinde koronavirüs enfeksiyonu riskini havaakımı simülasyonu teknolojisini kullanarak değerlendirmesine yardımcı oluyor. AP-HP, hasta bakım ve çalışma ortamlarında bulaş riskini azaltmaya yönelik mevcut güvenlik önlemlerini güçlendirmek için Dassault Systèmes’in 3B simülasyon sonuçlarına güveniyor.

Fransa Ekim 2020’de ikinci kez ulusal kapanma sürecine girdiğinde, Dassault Systèmes’in simülasyon mühendisleri hastane ekipleri ve Parisli mimar Arnaud Delloye ile bir iş birliğine gitti. Hastane, yapı çalışmaları başlamadan önce ameliyat sonrası müşahade odasında yapılacak düzenlemeleri gözden geçirmek istedi. Bu sebeple odanın enfekte olan ve olmayan hastalar tarafından paylaşıldığı farklı senaryoların simülasyonu yapıldı. Mühendisler, enfekte olmayan hastalar ve personelin virüse maruz kalma riskini proaktif olarak azaltmak için hastanenin mevcut güvenlik önlemlerini tamamlayıcı işleve sahip olası çözümleri inceledi.

Bu amaçla Dassault Systèmes’in simülasyon yazılımı SIMULIA kullanılarak odadaki hava akımının yanı sıra damlacık birikintilerinin modellemesi ve analizi gerçekleştirildi. Bu simülasyon, mimar Delloye’un daha önce Paris’teki bir restoran için geliştirdiği hava akım sistemine benzeyen, her enfekte hastanın yatağının üzerinde bulunacak bir hava emici ‘egzoz fanı’ ile bir paravanın en uygun çözüm olduğunu belirlemelerini sağladı. Hastane ekibinin tıp ve mevcut alan konusundaki uzmanlığı ve Dassault Systèmes’in simülasyonu, bilimsel anlayış amaçlı yeni bir yaklaşım geliştirilmesini sağladı.

Proje, Dassault Systèmes’in salgının başında başlattığı bedelsiz programının bir parçası olarak hayata geçirildi. Bu program kapsamında daha önce de Paris’teki bir başka AP-HP hastanesi olan Bichat-Claude Bernard’a salgın sürecinde travma bölümünü yeniden düzenlemesi, hasta yataklarının yerleşim düzeninin iyileştirilmesi, yüzey kirlenmelerinin anlaşılması ve hava filtreleme sistemlerinin eklenmesi gibi konularda destek verildi. Her proje bir alanın belli karakteristik özellikleri göz önünde bulundurularak, o bölgeye özel risk ve çözümlerin belirlenmesini hedefleyen bir yaklaşımın parçası olarak ele alındı. Devam sürecindeki bu müşterek çabanın bir parçası olarak, Fransa’nın önde gelen mühendislik üniversitesi Ecole Polytechnique’in öğrencileri de projelere katkıda bulundu. Yakın gelecekte Dassault Systèmes iki AP-HP hastanesinin kafeteryaları için simülasyon gerçekleştirerek buralardaki virüs yayılma risklerini teşhis edeceği belirtildi. Böylece hastane personeli için mevcut kurallara ek olarak ne tür önlemler alınabileceği yönünde tavsiyeler geliştirileceği ifade edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dassault Systèmes Yaşam Bilimi Endüstrisi Başkan Yardımcısı Claire Biot, “Bu virüsün sağlık sistemi ve vatandaşlar üzerindeki etkisini en aza indirmeye yardım etmek için proaktif bir yaklaşım sergilemeyi sürdürmeliyiz” dedi. Biot sözlerine şöyle devam etti:
“Simülasyon hastaneler, bakım evleri ve özel amaçlı kliniklerde güvenliğin artırılması kadar, henüz inşa edilmemiş hastanelerin kat planlarının en iyi şekilde düzenlenmesi için de kullanılabilir. Bu, iş birliği ürün, doğa ve yaşamı uyumlu bir hale getirmek ve dünyayı daha iyi, güvenli ve sağlıklı bir yer haline getirme misyonumuzun bir parçası.”

Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz mi var?