Çalışanları Denetleme Önlemleri Güven Zedeliyor

Uzaktan çalışanların sayısının artmasıyla performansı ve yapılan işi gözlemlemek için yeni yöntemlerin oluşturulması gerekiyor ancak bunun yalnızca klavyede basılan tuş sayısıyla ve bilgisayar başında geçirilen zamanla olmaması da şart.

VMware, çalışan performansındaki artışı ve yeni hibrit çalışma modellerine duyulan güvenin, uzaktan denetleme önlemlerinin daha fazla uygulanmasıyla tehlike altında olabileceğini ortaya çıkaran küresel bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Vanson Bourne‘un VMware adına gerçekleştirdiği The Virtual Floorplan: New Rules for a New Era of Work araştırmasına göre ankete katılan şirketlerin yüzde 70’i, hibrit çalışma yöntemine geçildiğinden beri çalışanların verimliliğini gözlemlemek için denetim önlemlerini uygulamayı planlıyor ya da halihazırda uyguluyor. Bu şirketlerin aldığı önlemler arasında e-postanın (yüzde 44), web hareketlerinin (yüzde 41), birlikte çalışma araçlarının (yüzde 43) denetimi, video gözetimi (yüzde 29), web kameraları üzerinden dikkat takibi (yüzde 28) ve tuş kaydedici (keylogger) yazılımlar (yüzde 26) yer alıyor. Ancak bu tür önlemleri uygulayan şirketlerin yüzde 39’u ve uygulamak için adım atan şirketlerin yüzde 41’i, personel devir hızının “son derece fazla” veya “fazla” olduğunu aktarıyor.

Araştırma bulguları, şirketlerin çalışan performansını günlük aktiviteye bağlı kalmadan değerlendirmek için oluşturacağı yöntemde kurulması gereken hassas bir denge olduğunu gösteriyor. Çalışanlar açısından bakıldığında dörtte üçü (yüzde 75), dağıtık bir çalışma ortamına geçmenin, iş verenlerin ofiste geçirilen zaman gibi geleneksel ölçütler yerine performansa değer verdiği anlamına geldiğini aktarıyor. Çalışanların yüzde 79’u uzaktan çalışma teknolojilerinin daha önce hiç olmadığı kadar verimli çalışabilmelerini sağladığını söylüyor. Şirketlerin yüzde 74’ü de çalışanların verimliliğini ölçmek için yeni yollar oluşturmak zorunda olduğunu paylaşıyor. Bu şirketlerin yüzde 55’i iş yüklerini tartışmak için yöneticilerle düzenli görüşmeler yapmak, yüzde 53’ü yapılan işi ve karar kılınan çıktının değerlendirilmesi ve yüzde 47’si de yeni proje yönetim yazılımı kullanmak gibi performans odaklı çözümlerle çalışanların verimliliğini gözlemleyebildikleri yeni yollar geliştirdiklerini belirtiyor.

Artık direktörlerin birkaç metre ilerideki bir alanda çalışmadığı bu düzende iş verenler, çalışanlarının verimliliğini gözlemleyebileceği ve ölçebileceği yeni yollar geliştiriyor. Araştırmaya katılan on çalışanın yaklaşık altısı (yüzde 59), şirketlerinin hibrit çalışmaya geçiş kapsamında verimliliklerini izlemek için yeni yollar geliştirmek zorunda olduğunu kabul ediyor ama şeffaflık kritik bir rol oynamaya devam ediyor. Çalışanların dörtte biri (yüzde 24), şirketlerinin verimliliğini takip etmek için cihazlarında izleme sistemlerini kullanıp kullanmadığını bilmiyor.

VMware Son Kullanıcı Bilişimi Genel Müdürü ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Shankar Iyer, konuyla ilgili şunları söylüyor: “Dünyanın dört bir yanında şirketlerin beyaz yakalıların her an ofiste olmasını gerektirmeyen hibrit bir modele kalıcı olarak geçiş yaptığını görüyoruz. Bu geçiş ile birlikte iş verenlerin eskiden yanında bulundukları çalışanlarını gözetim araçlarıyla denetlerken dikkatli olması gerekiyor. Gözlemleme ve performans birbirinden çok farklı kavramlar. Dijital çalışma alanı araçları insanların her yerden çalışabilmesini sağlıyor ve gerçekleştirdiğimiz araştırma da çalışanların daha değerli görüldüğünü ve güvenildiğini hissettiğini gösteriyor. ‘Gizlilik ve rakamlarla’ şeffaflığın ve ölçümün yeterli olmadığı ortamlarda çalışanların bağlılığı azalıyor ve son derece rekabetçi ve zorluklarla dolu kalifiye eleman dünyasında yetenekli bir çalışan şirketten ayrılabiliyor.”

Çalışanların denetlenmesi, The Virtual Floorplan araştırmasında ele alınan farklı konulardan bir tanesi. Araştırmanın önemli bulguları aşağıda yer alıyor:

– Çalışanların kullandığı dijital araçlar üzerinden yeni ‘iş ekipleri’ oluşuyor. Hibrit çalışmanın belli bir düzene oturmasıyla yeni bir ofis planı oluşuyor. Fiziksel yakınlıktan çok samimiyete, paylaşılan hedeflere ve değerlere dayanan bir “sanal kat planı”, yeni kuralların yanı sıra çalışanların, liderlerin ve ekiplerin başarısında rol oynayan yeni faktörlerle birlikte geliyor. Konuyla ilgili infografik, burada yer alıyor.
– Şeffaflıkta ve güvende yeni bir döneme girildi. Merkezi kontrolün ve yüz yüze etkileşimin azalmasıyla şeffaflık ve güven, liderlerin hibrit bir dünyada ilerleyebilmek ve şirketlerini ortak bir çatı altında buluşturabilmek için mutlaka benimsemesi gereken önemli özellikler haline geliyor. Konuyla ilgili infografik, burada yer alıyor.
– Güvenlik artık bir ekip işi. Sanal kat planı çalışanlara birçok özgürlük sunabiliyor ama BT için güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Uygulamalar, cihazlar ve ağlar üzerinde doğrudan kontrolün azalmasıyla BT ekipleri güvenliğin artık bir ekip işi olduğu düzende faaliyet gösteriyor. Konuyla ilgili infografik, burada yer alıyor.

Etiketler: ,